Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-08

Ambea: Ambeas delårsrapport juli-september 2019

Pressmeddelande 2019-11-08

VDs kommentar:

Under det tredje kvartalet visade Ambea fortsatt ökad omsättning och
förbättrat resultat jämfört med föregående år. Omställningen i Norge
löpte vidare enligt plan och resultatet i Stendi stärks jämfört med
tidigare kvartal under året. Integrationen av Aleris Omsorg är
avslutad och vi kan fokusera på förbättrings- och
effektiviseringsarbetet.

Nettoomsättningen i tredje kvartalet uppgick till 2 843 (1 541) MSEK.
Andelen egen regi av nettoomsättningen uppgick till 73 (69) procent.
Justerad EBITA ökade med 52 procent jämfört med föregående år och
uppgick till 312 (205) MSEK. Justerat för effekter från IFRS 16 ökade
justerad EBITA med 39 procent till 285 MSEK.

Sammanfattning av tredje kvartalet 2019:

· Nettoomsättningen ökade med 84 procent och uppgick till 2 843 (1
541) MSEK

· Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 270 (184) MSEK
· EBITA ökade med 45 procent och uppgick till 297 (205) MSEK
motsvarande en marginal på 10,4 (13,3) procent

· Justerad EBITA, vilket exkluderar jämförelsestörande poster, ökade
med 52 procent till 312 (205) MSEK

· Justerad EBITA-marginal uppgick till 11,0 (13,3) procent
· Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till -15 (0) MSEK,
där kvartalets poster är hänförligt till kostnader för integration
och synergirealisering kopplat till förvärvet av Aleris Omsorg

· Periodens resultat uppgick till 157 (128) MSEK
· Resultat per aktie uppgick till 1,66 (1,71) SEK före och efter
utspädning

· Operativt kassaflöde uppgick till 318 (79) MSEK
· Fritt kassaflöde uppgick till 190 (54) MSEK
Telefonkonferens:

En presentation med möjlighet att delta per telefon kommer att hållas
idag kl. 10:00 (CET). Presentationen hålls på engelska och finns även
tillgänglig som webbsändning på:
https://edge.media-server.com/mmc/p/joeuz7cj

Uppringningsinformation:
För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet
fungerar, vänligen ring in minst fem minuter före konferenssamtalets
starttid. Registrera dig genom att ange deltagarkod 9857527.

Telefonnummer:
Sverige: +46 (0)8 506 921 80
Storbritannien: +44 (0)20 71 92 80 00
USA: +1 631 510 7495

Kvartalsrapport, presentation och övrigt material finns tillgängligt
www.ambea.se och www.ambea.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Jacob Persson, Head of Group Business Control & Investor Relations
Telefon: +46 (0)708 64 07 52
E-post: ir@ambea.se (jacob.persson@ambea.se)

Ambeas presstjänst
Telefon: +46 (0)10 33 00 501
E-post: press@ambea.se

Denna rapport är sådan information som Ambea AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 november 2019
kl. 07:00.

Ambea är Sveriges, Norges och Danmarks marknadsledande privata
omsorgsföretag med omkring 900 enheter och omkring 26 000
medarbetare. Inom vår företagsgrupp erbjuder vi boende, stöd,
utbildning och bemanning inom vård och omsorg. Vi ska vara
kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen
lite bättre, en människa i taget. Bolaget grundades 1996, har
huvudkontor i Solna och är noterat på NASDAQ i Stockholm.
www.ambea.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ambea/r/ambeas-delarsrapport-juli-september-2...
https://mb.cision.com/Main/5048/2956857/1137813.pdf
https://mb.cision.com/Public/5048/2956857/97f4c2b654ae5521.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.