Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-29

AMBEA: PRIS VÄRDERAR BOLAGET ÖVER HUMANA MEN LÄGRE ÄN ATTENDO

STOCKHOLM (Direkt) Omsorgsbolaget Ambeas prissättning, i den förestående
börsnoteringen på Nasdaq Stockholm, värderar bolaget högre än Humana men
lägre än Attendo.

Det framgår av en P/E-talsvärdering utifrån ebita-resultaten för helåret 2016.

Ambea får i beräkningen ett P/E-tal på drygt 13 medan Attendo landar på strax
under 14 och Humana värderas till ett P/E-tal på 10 gånger.

"Jag tror att Attendo värderas något högre än oss. Det beror väl på att även
om de har ett lönsamhetsmål som kanske är lite lägre än vårt har de en
historisk utveckling som har varit något högre än vår på marginalen. Det är
upp till oss att över tiden införliva de förväntningar som vi nu sätter på
lönsamheten och därigenom komma upp på den nivå som vi ser att Attendo ligger
i dag", säger Ambeas vd Fredrik Gren till Nyhetsbyrån Direkt.

Tillväxtmålet på medellång sikt i Ambea ligger i intervallet 8 till 10 procent
genom en kombination av organiskt tillväxt och förvärv samtidigt som den
justerade ebita-marginalen ska ligga på 9,5 procent.

Under 2016 uppgick Ambeas tillväxt till hela 23 procent stärkt av ett flertal
förvärv, där köpet av Solhagagruppen var det mest betydande. Solhagagruppen
hade totala intäkter på strax under 1 miljard kronor för 2016. Året
dessförinnan låg Ambea-koncernens tillväxt på 5 procent.

Ambeas målnivå för tillväxten ligger över den historiska tillväxttakten för
delmarknaderna som omsorgsbolaget verkar på. Enligt statistik från SCB låg
den genomsnittliga årliga tillväxten för åren 2011-2015 på cirka 8 procent
för den privata marknaden för omsorg inom funktionsnedsättning enligt LSS
(Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Motsvarande siffror
för marknaden för individ- och familjeomsorg samt marknaden för äldreomsorg
låg på 5 respektive 3 procent.

Sammantaget bedöms den privata delen av Ambeas marknad ha vuxit med i snitt 5
procent under perioden 2011-2015. Med de historiska tillväxtnivåerna som bas
skulle det då krävas förvärv eller att Ambea lyckas ta marknadsandelar från
konkurrenterna för att nå sitt mål.

"Det har man väl alltid som ambition att man ska ta marknadsandelar. Vi har en
ambition att växa minst i nivå med marknaden. Sedan på toppen på det ska det
finnas möjlighet att öka på tillväxten genom selektiva tilläggsförvärv",
säger Fredrik Gren.

Ambea är marknadsledare i Sverige för delmarknaden funktionsnedsättning enligt
LSS med en marknadsandel på 17 procent. På bolagets andra svenska
delmarknader inom individ- och familjeomsorg samt äldreomsorg är Ambea näst
största aktör med marknadsandelar på 8 respektive 17 procent.

I en jämförelse med konkurrenterna Attendo och Humana sticker den
förvärvsdopade omsättningstillväxten för 2016 ut. För 2015 ligger Ambea
däremot i nederkant av sina konkurrenter. Ambeas rörelsemarginal har
förbättrats under de senaste tre åren och närmat sig Attendos nivåer medan
Humana släpar efter.

Vid en jämförelse av de finansiella målen ligger Ambea och Humana högst sett
till tillväxtmålet medan Ambeas marginalmål ligger just över Attendos
motsvarande mål.
Finansiella mål:

Ambea

Intäktstillväxten, som en del av totala intäkter ska på medellång sikt ligga
på 8-10 procent, genom en kombination av tillväxt och förvärv. Den justerade
ebita-marginalen ska enligt målet vara 9,5 procent.

Attendo

På lång sikt ska tillväxten uppgå till 7 procent via såväl organisk som via
tilläggsförvärv. Ebita-marginalen ska bibehållas vid cirka 9 procent.

Humana

På medellång sikt ska intäktstillväxten vara 8-10 procent genom organisk
tillväxt och tilläggsförvärv. Rörelsemarginalen ska uppgå till cirka 6
procent.
Ambea bedömer att Attendo är mest likt det egna bolaget sett ur ett
segmentsfokus. Nedanstående illustration från Ambeas prospekt tydliggör
detta.

Medan Attendo har verksamhet inom hemtjänst som Ambea i princip inte har
innefattar Humanas verksamhet både hemtjänst och personlig assistans. Ambeas
verksamhet inom hemtjänst och personlig assistans uppgår till under två
procent av bolagets totala intäkter 2015.

I sin verksamhetsbeskrivning delar Ambea in bolaget i tre delar, Nytida,
Vardaga och övrigt bestående av Norge och bemanning.

Nytida utgör Ambeas erbjudande inom omsorgstjänster inom funktionsnedsättning
samt individ- och familjeomsorg. Vardaga, även känt under det tidigare namnet
Carema Care, är inriktat på äldreomsorg. I Norge erbjuder Ambea omsorg inom
funktionsnedsättning samt bemanning av doktorer och sjuksjöterskor. Nytida
står för 51 procent av Ambeas omsättning medan Vardaga och Övrigt, Norge och
bemanning svarar för 40 respektive 8 procent.

Vårdskandalen, efter avslöjanden om vanvård på Caremas boenden, under 2011
belyser vikten av att alltid hålla uppe kvalitén på vården för att inte
drabbas av negativ publicitet. Här har Ambea ett ansvar när kommunerna vill
spara på kostnaderna, genom att till exempel skära ned på bemanningen, genom
att inte ta på sig uppdrag där villkoren inte ger de rätta förutsättningarna
att upprätthålla en god kvalité.

Ambea konstaterar i prospektet att "under 2011, hamnade Carema Care, liksom
den privata äldreomsorgen i allmänhet, i rampljuset på grund av debatten om
standarden i den privata omsorgssektorn och privata företags vinstuttag i
väldfärdssektorn".

Sedan dess och fram till i dag har Ambea gjort stora förändringar i strukturen
på Vardaga, tidigare Carema Care. Sjukvårdsdelen med vårdcentraler såldes
under 2012 till Capio och under 2013 såldes hemtjänstverksamheten till
Humana. Året därpå separerades finska Mehiläinen från Carema.

Ambea talar inför börsnoteringen av bolaget om tre strategiska skift som
bolaget har genomfört.

"Det ena har varit att försöka röra oss mot segment där inträdesbarriärerna är
högre, som inom boendeomsorg, där det kostar investeringar och tid innan
uppstarten är i gång", säger Fredrik Gren. "Det andra är att ha en bra balans
mellan Nytida och Vardaga. Där tog vi ett skifte för några år sedan där vi
valde att sälja vår hemtjänst, sjukvård och satsa på funktionsnedsättning och
äldreomsorg. Funktionsnedsättning är det område som är mest komplext med det
svåraste och högsta vårdinnehållet och därför tycker vi det är särskilt
intressant… Det tredje skiftet har varit att gå från kontrakt till egen regi.
Egen regi är när man själv har hyreskontraktet och har en evig verksamhet och
inte en upphandling som kommer igen efter sex år".

En investering i en uppstart ligger vanligen på 5-6 miljoner kronor i möbler
sängar och larm med mera.

"Vi räknar med att det tar 9-12 månader tills dess att man når break-even en
månad. Då kanske underskottet där tenderar till samma nivå som det
(uppstartskostnaden på 5-6 miljoner kronor Direkts anm). Där har du en viss
tid till break-even och ytterligare en viss tid för att betala tillbaka den
ursprungliga investeringen. Så det stämmer att du har en längre tid där än
för en entreprenad", säger Fredrik Gren.

På senare tid har regeringen och dess samarbetsparti Vänsterpartiet haft
frågan om vinster i välfärden högt upp på sin agenda. Detta syntes inte minst
under 2016 då välfärdsutredningen under namnet "Ordning och reda i välfärden"
presenterades.

"Det här har varit en debatt som pågått väldigt länge. Det finns ett otroligt
stort behov för alla typer av omsorgsaktörer, kommunala, ideella och även
privata för att hantera de stora utmaningar som står framför oss. Det krävs
enorma investeringar och väldigt mycket innovation och utveckling för att
klara av en åldrande befolkning. Vi känner att i slutändan kommer nog det att
väga över och vi känner oss ganska lugna med att det inte blir några
drastiska politiska beslut fattade", säger Fredrik Gren.

Första handelsdag i Ambea är satt till fredagen den 31 mars 2017.
Teckningskursen ligger på 75 kronor per aktie, motsvarande ett totalt
marknadsvärde om cirka 5 miljarder kronor. Minsta teckning omfattar 150
aktier och därefter i tillkommande poster om 50 aktier upp till högst 12.000
aktier.

Fidelity Investment, Öresund, Carve Capital, Catella Fondförvaltning,
Didner&Gerge Fonder och Ram One har åtagit sig att investera sammanlagt 750
miljoner kronor motsvarande cirka 15 procent av bolagets aktier. De så
kallade ankarinvesterarna kommer att inneha cirka 18,7 procent av kapitalet
och rösterna efter börsnoteringen.

Råden om aktien är värd att teckna eller inte går isär. Medan Dagens industri
kom fram till att aktien är värd att teckna kom tidningen Börsveckan fram
till att aktien inte bör tecknas. Ambeas vd Fredrik Gren påpekar dock brister
i Börsveckans analys som han uppger innehåller felaktiga siffror.
---------------------------------------
Magnus Bernet +46 8 5191 7911

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.