Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-23

AMBEA: TYDLIG POSITIV BELÄGGNINGSTREND FORTSÄTTER IN I 3 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Omsorgsbolaget Ambea ser positiva tecken på återhämtning, men ännu påverkar pandemin bolaget.

"Efter vaccinationer av de äldre har vi kunnat återgå till en mer normal vardag i våra verksamheter, med aktiviteter, gemenskap och möjlighet till besök av nära och kära. Vi ser nu, månad för månad, en tydlig positiv beläggningstrend i våra befintliga enheter och denna trend fortsätter in i tredje kvartalet", skriver vd skriver vd Mark Jensen i delårsrapporten.

Ambeas nettoomsättning ökade med 2,8 procent under andra kvartalet. Nya boendeplatser och ökad beläggning samt förvärv och positiva valutaeffekter förklarar tillväxten, men motverkades av återlämnade kontrakt inom äldreomsorgen.

Bolagets justerade ebita-resultat i kvartalet på 146 miljoner kronor var 16 procent lägre än samma kvartal 2020. En orsak är pandemieffekter i Ambeas norska affärsområde Stendi. I andra kvartalet 2020 betalade norska staten ut omfattande stödpaket, vilket gör jämförelsetalen med fjolåret tuffa. Beläggningen var också lägre inom vissa delar av Stendis verksamhet under det gångna kvartalet. Anpassningar har gjorts av kapaciteten och flera verksamheter har avvecklats. Dessutom belastades Stendi av betydande kostnader förknippade med pandeminedstängningen, där hårda karantänsregler innebar höga sjukskrivningstal och extra kostnader för inhyrd personal.

"När samhället nu öppnar upp, kan vi se framåt och stärker ansträngningarna för att utveckla den norska verksamheten. Det kommer leda till nya initiativ som sjösätts under hösten, men där effekterna först kommer att synas under 2022", skriver Ambeachefen.

I Sverige hade äldreomsorgsverksamheten Vardaga ett stabilt andra kvartal med ökad beläggning. På ett flertal boenden är beläggningen tillbaka på nivån innan pandemin, enligt rapporten.

Nytida, Ambeas verksamhet inom funktionsnedsättning, tyngdes av sämre beläggning inom vissa segment, samtidigt som jämförelsetalen även där var tuffa på grund av statliga stödåtgärder som betalades ut under det andra kvartalet i fjol.

I Danmark innebar tillträdet av Ekkofondens verksamheter positiva resultateffekter och arbetet fortgår med att avveckla verksamheten inom hemtjänstsegmentet, vilket tillsammans med nya äldreboenden i egen regi på sikt kommer att ge positiva resultateffekter, skriver Mark Jensen.
Författare Direkt-SE