Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-04

Ambeas delårsrapport juli-september 2021

Starkt kvartal med ökad efterfrågan 

VDs kommentar: 

När vi summerar det tredje kvartalet kan vi konstatera att beläggningen och efterfrågan inom äldreomsorgen i Sverige fortsätter att öka. Vi kan nu också se att samhällsutmaningar som demografiska förändringar, bristen på omsorgsplatser och psykisk ohälsa blir tydliga igen.

Hur vårt samhälle långsiktigt kommer att påverkas av den påfrestande tid vi har varit igenom är det ingen som vet, men nu börjar vi se några konsekvenser som har bäring på Ambeas verksamhetsområden. Den psykiska ohälsan har ökat i samhället samtidigt som utbyggnationen av nya äldreboende inte har följt den demografiska utvecklingen. Utmaningar som har funnits med en längre tid men som nu blir tydliga igen. Inom Ambea finns hög kompetens och erfarenhet inom både social omsorg och äldreomsorg och vi är redo att hjälpa samhället i detta viktiga arbete.

Under det tredje kvartalet ökade Ambeas nettoomsättning med 7 procent och uppgick till 2 912 (2 732) MSEK. Ökad beläggning inom Vardaga, förvärv och vunna kontrakt inom Altiden ligger bakom utvecklingen. Justerad EBITA ökade med 8 procent till 344 (319) MSEK.

I Altiden, Danmark, fortgår integrationen av EKKOfonden, vilket ger Altiden en ledande position inom social omsorg. Omsättningen ökade i tredje kvartalet med 57 procent som ett led av förvärvet och vunna kontrakt.

Kommande år har Ambea utan tvekan en mycket viktig roll i att säkerställa att samhällets omsorg räcker till alla. Tillsammans med våra uppdragsgivare fortsätter vi arbeta för att alla människor ska ha tillgång till en god, individanpassad och högkvalitativ omsorg.

Sammanfattning av tredje kvartalet 2021:

  • Nettoomsättningen ökade med 7 procent och uppgick till 2 912 (2 732) MSEK.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 316 (264) MSEK.
  • EBITA ökade med 18 procent och uppgick till 344 (291) MSEK motsvarande en marginal på 11,8 (10,7) procent.
  • Justerad EBITA, vilket exkluderar jämförelsestörande poster, ökade med 8 procent till 344 (319) MSEK.
  • Justerad EBITA-marginal uppgick till 11,8 (11,7) procent
  • Periodens resultat uppgick till 190 (152) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 2,01 (1,61) SEK före och efter utspädning
  • Fritt kassaflöde uppgick till 186 (274) MSEK

Telefonkonferens:

En presentation med möjlighet att delta per telefon kommer att hållas idag kl. 10:00 (CET). Presentationen hålls på engelska och finns även tillgänglig som webbsändning på:  https://edge.media-server.com/mmc/p/5xt39jum

För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, vänligen ring in minst tio minuter före konferenssamtalets starttid. Registrera dig genom att ange deltagarkod 5381787.

Telefonnummer:
Sverige:                                      +46 (0)8 506 921 80
Storbritannien:                            +44 (0)20 71 92 80 00
USA:                                           +1 631 510 7495

Kvartalsrapport, presentation och övrigt material finns tillgängligt på www.ambea.se och www.ambea.com.

Informationen är sådan som Ambea är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-04 07:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Benno Eliasson, CFO
E-post: ir@ambea.se (jacob.persson@ambea.se)

Ambeas presstjänst
Telefon: +46 (0)10 33 00 501
E-post: press@ambea.se

Författare Cision