Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-13

Ambia Trading: Ambia renodlar

Efter att Intropris Vimmerby AB delats ut till Ambias aktieägare har
Ambia per

2016-05-12 genom en inkråmsöverlåtelse sålt varulager, inventarier och
övriga

tillgångar hänförligt till Intropris till det nya moderbolaget i
Intropris-koncernen. Överlåtelsen innebär att Intropris Vimmerby AB
övertagit

samtliga rättigheter och tillgångar kopplat till Intropris och dess
varumärken,

vilka tidigare ägdes av Ambia.
Efter utdelning och avyttring av rörelsen i Intropris fokuserar Ambia
på verksamheten i sina dotterbolag Isolda AB, Netpact Europe AB och
Selector Logistik AB.

"Vi upplever för närvarande en stark efterfrågan på Ambiabolagens
varor och tjänster. Den nya koncernuppställningen ger oss bättre
möjligheter att ta tillvara på detta och utveckla distributions- och
partihandelsbolagen", säger Ambias VD Marcus Andersson.

Inkråmsöverlåtelsen följer på den utdelning av Intropris Vimmerby AB
som nyligen gjorts, där även dotterbolagen Intropris Ronneby AB och
Intropris Eksjö AB ingick. De tillgångar som nu överlåtits genom
inkråmsaffär hör till den delen av Intropris verksamhet som tidigare
drivits direkt i moderbolaget Ambia och inkluderar bland annat ett
centralt varulager, det egenutvecklade e-handelssystemet samt
inventarier och butiksinredning som ursprungligen inhandlats av
Ambia.

För helårsresultatet 2016 beräknas överlåtelsen påverka Ambias
resultat i positiv riktning. Överlåtelsen av varulagret sker till
bokfört värde, övriga tillgångar till anskaffningsvärde.

Köpeskillingen uppgår till 16,7 MSEK och betalas genom en revers med
löptid om 5 år. Reversen löper med en ränta motsvarande Stibor 3
månader + 6,0 procentenheter med avstämning månadsvis i efterskott.

Intropris, som är i en stark expansionsfas, där nya butiker etableras,
skulle enligt tidigare prognoser ha belastat Ambias helårsresultat
negativt. Genom avyttringen överförs Intropris expansions- och
utvecklingskostnader till den nya koncernen, där Intropris Vimmerby
AB är moderbolag.

För mer information, vänligen kontakta:

Marcus Andersson / VD

Ambia Trading Group AB (publ)

0707-17 66 22 - marcus.andersson@ambiatrading.se

http://www.ambiatrading.se

Ambia Trading Groups verksamhet fördelar sig på två affärsområden;
partihandel samt logistik. Partihandeln bedrivs under namnen Netpact
och Isolda, och pack- och logistik under namnet Selector Logistik.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ambia-trading/r/ambia-renodlar,c2008782
http://mb.cision.com/Main/11620/2008782/515512.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.