Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-21

AMF: AMFs årsredovisning 2013: Låga kostnader gav sänkta avgifter

Pressmeddelande 2014-03-24

I AMFs årsredovisning för 2013 framgår att AMFs förvaltningskostnad
för den traditionella försäkringen uppgick till 0,16 procent 2013,
vilket är bland de lägsta på marknaden. Som tidigare publicerats
uppgick totalavkastningen till 9,3 procent under 2013. Den
genomsnittliga årsavkastningen under de senaste fem åren har varit
8,4 procent och för de senaste tio åren 7,4 procent.

- AMF har bland de lägsta kostnaderna av alla pensionsbolag. Tack vare de låga kostnaderna har vi kunnat sänka avgifterna med 25 procent för drygt en miljon av våra kunder under året. De avgifter som vi tar in, och som inte behövs för att täcka våra kostnader, går tillbaka till kunderna. 2013 gick 481 miljoner kronor tillbaka. Vi kommer att fortsätta att sänka och ta bort avgifter i den mån vi kan, säger Johan Sidenmark, vd AMF.

Under helåret uppgick förvaltningskostnaden för traditionell
försäkring till 0,16 (0,16) procent, vilket är fortsatt bland de
lägsta kostnaderna i branschen. Såsom rapporterats den 20 februari
uppgick AMFs totalavkastning till 9,3 (8,0) procent under 2013.
Premieinkomsten för traditionell försäkring ökade med 3,2 procent
jämfört med helåret 2012 och uppgick till 17,7 (17,2) miljarder
kronor. Premier för fondförsäkring, redovisat som insättningar till
investeringsavtal, uppgick till 3,1 (3,1) miljarder kronor.

Inom AMF Fonder steg det förvaltade kapitalet till 86 (70) miljarder
kronor. 10 av de 12 fonderna överträffade sina index och fondernas
genomsnittliga rating hos Morningstar var 4,2 av 5 stjärnor.

Koncernen AMF, som består av moderbolaget AMF, AMF Fastigheter AB och
AMF Fonder AB, förvaltar totalt 450 (405) miljarder kronor.

Nyckeltal Jan-dec 2013 Jan-dec 2012
Totalavkastning (%) 9,3 8,0
Genomsnittlig totalavkastning 5 år (%) 8,4 5,0
Genomsnittlig totalavkastning 10 år (%) 7,4 7,5
Förvaltningskostnadsprocent, trad försäkring (%) 0,16 0,16
Premieinkomst (Mkr)* 17 719 17 175
Solvensgrad (%)** *** 219 190
Koncernens totalresultat (Mkr) 49 430 25 410
Förvaltat kapital, trad försäkring (Mkr) 363 842 335 084
Av AMF Fonder AB förvaltade fonder (Mkr) 85 821 69 858
Totalt förvaltat kapital (Mkr)**** 450 146 405 438

* Premieinkomsten inkluderar inte insättningar till investeringsavtal
(fondförsäkring). Insättningar till investeringsavtal uppgår till 3,1
(3,1) miljarder kronor.

** Solvensgraden visar marknadsvärdet på bolagets tillgångar i
förhållande till de garanterade åtagandena gentemot spararna.

*** Per den 31 december 2013 respektive 2012.

**** Förändringar av diskonteringsräntan (omvärdering av åtagandena)
bidrog med 13,6 (-2,3) miljarder kronor till periodens resultat.

Läs Årsredovisningen i sin helhet på:
www.amf.se/Om-AMF/Finansiell-information/

För frågor, kontakta:

Mikael Lindh Hök, Information AMF, 070-942 88 97,
mikael.lindh-hok@amf.se

Emelie Ericson, Information AMF, 070-208 24 32, emelie.ericson@amf.se

AMF är pensionsbolaget som erbjuder enkla och trygga pensionslösningar
med hög avkastning till låg kostnad. Svenskt Näringsliv och LO äger
till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga
principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF
förvaltar totalt cirka 435 miljarder kronor i aktier, fastigheter och
räntebärande papper åt cirka 3,8 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB
och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/amf/r/amfs-arsredovisning-2013--laga-kostnader...
http://mb.cision.com/Public/1040/9555887/88c90490a1fd0af7.pdf
http://mb.cision.com/Public/1040/9555887/8a07b1eacf0d7658.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.