Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-10

AMF: AMFs kvartalsrapport januari-mars 2016: Bred riskspridning bra för långsiktig avkastning

Pressmeddelande 2016-05-10

AMF rapporterar en totalavkastning på -0,7 (6,5) procent och en
solvensgrad på 199 (206) procent vid utgången av det första kvartalet
2016. Bakom nedgången ligger ett turbulent kvartal på
aktiemarknaderna. Den genomsnittliga årsavkastningen under de senaste
fem åren har varit 7,3 procent och för de senaste tio åren 6,2
procent, mätt på rullande 12 månader.

- Det första kvartalet präglades av fallande aktievärden och ännu
lägre räntor. I denna lågavkastande miljö kvarstår behovet av
diversifiering till fler tillgångslag än aktier och räntor. I och med
långsiktigheten och den finansiella styrkan inom AMFs traditionella
försäkring finns goda möjligheter till sådana investeringar. Vi
fortsätter således vårt arbete med att hitta välavvägd risk för att
skapa trygg avkastning, säger Peder Hasslev, vice vd och
kapitalförvaltningschef AMF.

- De senaste åren har obligationer, aktier och fastigheter stigit i
värde i takt med att räntorna har fallit. Det lågränteläge vi
befinner oss i kommer att begränsa möjligheten att skapa avkastning,
samtidigt som börserna präglas av turbulens. Låga kostnader och låga
avgifter är därmed av extra stor betydelse tillsammans med ett ökat
värde av garantier. Jag tror därför att den traditionella
försäkringen har bra egenskaper för de kommande åren. Detta sett till
låga avgifter, garantier, långsiktighet och handlingsfrihet mellan
tillgångsslagen, säger Johan Sidenmark, vd AMF.

- Vi ser även att det är av stor vikt att bibehålla ett långsiktigt
fokus sett till utvecklingen av vårt erbjudande. Vi har därför fullt
fokus på vårt strategiska arbete med att förenkla pensionerna för
våra kunder och därmed kunna sänka våra låga avgifter ännu mer. Under
de senaste 20 åren har AMF skapat en snittavkastning på cirka nio
procent. Tack vare den goda avkastningen har många av våra
pensionärer fått en stor pension utöver deras garantier. De har mer
än andra varit med och bidragit till överskott, och de förtjänar att
få en större del av sina pensioner garanterade. Vi kommer att kunna
omvandla delar av deras överskott till garanterade pensionsbelopp och
fortsatt ha högsta solvensgraden i branschen. Detta arbete är i linje
med vår ambition att rättvist skapa en bra balans mellan trygg
pension och möjlighet till god avkastning, säger Johan Sidenmark, vd
AMF.

Under kvartalet uppgick förvaltningskostnaden för traditionell
försäkring till 0,12 (0,13) procent som en effekt av högre förvaltat
kapital. Premieinkomsten uppgick till 11,7 (11,2) miljarder kronor.
Premier för fondförsäkring, redovisat som insättningar till
investeringsavtal, uppgick till 1,6 (1,7) miljarder kronor.
Resultatet uppgick till -6,7 (22,2) miljarder kronor, främst på grund
av lägre direktavkastning och lägre värdeutveckling av tillgångarna.
AMFs solvensgrad sjönk till 199 (206) procent.

Inom AMF Fonder uppgick det förvaltade kapitalet till 107 (115)
miljarder kronor. Fondernas genomsnittliga rating hos det oberoende
fondanalysföretaget Morningstar var 3,9 av 5,0 stjärnor vid utgången
av kvartalet. AMFs fondutbud kom även väl ut i Morningstars
granskning av hållbarhet i fonder som inleddes under kvartalet.

Koncernen AMF, som består av moderbolaget AMF, AMF Fastigheter AB och
AMF Fonder AB, förvaltar totalt 528 miljarder kronor.

Nyckeltal Jan Jan-mars 2015
-mars
2016
Totalavkastning (%)* -0,7 6,5
Genomsnittlig totalavkastning 5 år 7,3 9,1
(%)*
Genomsnittlig totalavkastning 10 6,2 8,1
år (%)*
Förvaltningskostnadsprocent, trad 0,12 0,13
försäkring (%)**
Kapitalförvaltningskostnadsprocent 0,03 0,03
(%)**
Premieinkomst, traditionell 11 747 11 192
försäkring (Mkr)***
Solvensgrad (%)* **** 199 206
Koncernens totalresultat - 6 22 234
(Mkr)***** 439
Förvaltat kapital, trad försäkring 420 436 254
(Mkr)* 275
Av AMF Fonder AB förvaltade fonder 107 115 204
(Mkr)* 309
Totalt förvaltat kapital (Mkr)* 528 552 135
148

* Per den 31 mars 2016 respektive
2015.
** Förvaltningskostnadsprocent,
traditionell försäkring (%) och
Kapitalförvaltningskostnadsprocent
(%) är beräknade med senaste 12
månaders utfall.
*** Premieinkomsten inkluderar
inte insättningar till
investeringsavtal
(fondförsäkring). Insättningar
till investeringsavtal uppgår till
1,6 (1,7) miljarder kronor.
**** Solvensgraden visar
marknadsvärdet på bolagets
tillgångar i förhållande till de
garanterade åtagandena gentemot
spararna.
***** Förändringar av
diskonteringsräntan (omvärdering
av åtagandena) bidrog med -9,0 (
-8,7) miljarder kronor till
periodens resultat.

För frågor kontakta:
Jens Söderblom, Presschef AMF, 073-086 98 41, jens.soderblom@amf.se

AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga
pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. LO och Svenskt
Näringsliv äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt
ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna.
Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 500 miljarder kronor i aktier,
fastigheter och räntebärande papper åt cirka 4 miljoner sparare. AMF
Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/amf/r/amfs-kvartalsrapport-januari-mars-2016--...
http://mb.cision.com/Main/1040/2005645/513415.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.