Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-12

AMF: Värna inkomstskyddet för allmänna pensionen och hejda utvecklingen med korta uttag av tjänstepensionen

AMF Pensionsrapport 2018/19 

Från nästa år väntar högre pensionsålder och förstärkt grundskydd, men
politikerna behöver även värna om inkomstskyddet för den allmänna
pensionen. Annars riskerar kopplingen mellan ett långt yrkesliv och
en rimlig pension att minska för stora grupper. Andelen av
tjänstepensionen som tas ut på kort tid fortsätter att öka från höga
nivåer och är idag rekordhög, visar ny statistik från AMF, och den
utvecklingen bör hejdas. Det var AMFs trygghetsekonom Dan Adolphson
Björcks två viktigaste medskick för bättre pensioner när han idag
presenterade bolagets årliga Pensionsrapport.

Medellivslängden stiger och från 2020 väntar gradvis höjda
åldersgränser för när man kan gå i pension. Inom den allmänna
pensionen finns det en målkonflikt mellan grund- och inkomstskydd.
Många med låga inkomster omfattas av grundskyddet till viss del,
trots ett långt yrkesliv (framförallt garantipension och
bostadstillägg). Det senaste året har man börjat diskutera olika
alternativ att förbättra den inkomstbaserade pensionen (som bygger på
den s.k. livsinkomstprincipen) men några konkreta politiska förslag
är inte presenterade ännu.

- En högre pensionsålder är inte för alla och det går att förstärka
den allmänna pensionen utan att skicka räkningen till löntagare eller
arbetsgivare. Idag går en tredjedel av arbetsgivaravgifterna inte
till pensioner och socialförsäkringar utan till statens budget.
Röster höjs från vänster till höger för en ny skattereform och då bör
man även diskutera hur mycket som går till den allmänna pensionen.
Annars riskerar kopplingen mellan ett långt yrkesliv och en rimlig
pension att minska för stora grupper med förhållandevis låga löner,
säger Dan Adolphson Björck, trygghetsekonom på AMF.

Allt fler upptäcker att man kan gå i pension både före och efter 65
år. Många i åldersgruppen 61 till 67 år kombinerar arbete med uttag
av pension. När man står med inkomst av både lön och pension
aktualiseras en rad frågor som är svåra att överblicka. Blivande
pensionärer tror ofta att det är för sent att påverka sin pension.
Samtidigt står de inför beslut kring att lämna yrkeslivet tidigare,
senare eller trappa ner och ta ut delar av sin pension. Beslut som
får effekt på hur stor inkomst det blir varje månad livet ut.

- En gradvis övergång från yrkesliv till pension blir allt mer
populärt. Fler behöver göra en pensionsprognos via minPension.se
innan de bestämmer sig. Här behövs det matnyttiga uppgifter om hur
bland annat skatt och återbetalningsskydd påverkar den samlade
inkomsten, säger Dan Adolphson Björck.

Utvecklingen med korta uttagen av tjänstepension fortsätter
Trenden att ta ut tjänstepensionen i snabb takt fortsätter. Färsk
statistik från AMF visar 58 procent av tjänstepensionskapitalet hos
AMF tas ut tidsbestämt, vilket är den högsta siffran någonsin. Den
genomsnittliga uttagstiden, för dem som väljer bort livsvarig
utbetalningstid, är åtta år och en månad. Det ska jämföras med att
den som går i pension idag lever i snitt drygt 20 år efter
pensionering.

- Att ta ut delar av sin tjänstepension på kort tid är odramatiskt.
Men att ta ut hela tjänstepension på några få år leder till ett stort
inkomstbortfall när man ska klara sig på bara allmän pension och
eventuella privata besparingar. Informationen behöver bli bättre om
fördelarna med livsvarig utbetalning, inte minst när
utbetalningsreglerna blir mer flexibla i framtiden, säger Dan
Adolphson Björck.

Pensionsrapporten 2018/19 summerar pensionsåret och pågående
systemförändringar, belyser vilka behov kunderna har samt ger förslag
till reformer på pensionsområdet. Rapporten, presentationen och
pressbilder går att ladda ner från amf.se/pressrum.

AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga
pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. LO och Svenskt
Näringsliv äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt
ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna.
Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 600 miljarder kronor i aktier,
fastigheter, räntebärande papper och alternativa tillgångar åt cirka
4 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda
dotterbolag till AMF.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/amf/r/varna-inkomstskyddet-for-allmanna-pensi...
https://mb.cision.com/Public/1040/2761170/824a67957f0751d0.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.