Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-12

Amido: Utfall av Amidos nyemission inför noteringen på Spotlight

Den 8 november 2019 avslutades teckningstiden i Amido AB (publ):s
("Amido") nyemission inför notering på Spotlight Stock Market.
Nyemissionen tecknades till cirka 16,5 MSEK inklusive
teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 50 procent.
Därmed aktiveras garantiteckning om cirka 8,5 MSEK, innebärande att
nyemissionen tecknas till cirka 76 procent. Totalt nyemitteras 4 545
455 units. Amido tillförs således 25 MSEK före emissionskostnader.
Genom nyemissionen tillförs Amido 799 nya aktieägare. Det totala
antalet aktieägare i bolaget uppgår därmed till cirka 1 055 stycken.
Första dag för handel på Spotlight Stock Market beräknas bli den 2
december 2019.

"Vi hade som målsättning att nå över tusen aktieägare och det gjorde
vi. Men vi får ödmjukt ta till oss att vi inte nådde full teckning
men tack vare garantierna så har vi kapitalet för att exekvera på
planen. Tillväxten är fortsatt bra och vi har nu över 667 000
digitala nycklar."

Johnny Berlic VD på Amido AB (publ).
Teckning och tilldelning

Nyemissionen tecknades till 25 MSEK, innebärande att 4 545 455 units
nyemitterades. Amido tillförs därmed 25 MSEK före emissionskostnader,
vilka uppgår till cirka 5,5 MSEK, varav cirka 2,9 MSEK är hänförlig
ersättning för emissionsgarantier. Tilldelning har skett i enlighet
med de tilldelningsprinciper som angivits i bolagets prospekt.
Tecknare som tilldelats units erhåller avräkningsnotor, vilka är
planerade att skickas ut idag, den 12 november 2019.

Antalet aktier och aktiekapital

När Amidos nyemission har registrerats på Bolagsverket kommer det
totala antalet aktier att uppgå till 21 354 894 aktier samt 4 545 455
teckningsoptioner och aktiekapitalet uppgå till 726 066,396 kronor.

Första handelsdag

Första dag för handel i Amidos aktie och teckningsoptioner på
Spotlight är planerad till den 2 december 2019. Aktien kommer att
handlas under kortnamnet "AMIDO" och aktiens ISIN-kod är SE0013042108
och teckningsoptionen Amido TO 1 ISIN-kod är SE0013042116.

Finansiell rådgivare och emissionsinstitut

Göteborg Corporate Finance är Amidos finansiella rådgivare och Aqurat
Fondkommission är emissionsinstitut i samband med nyemissionen och
noteringen på Spotlight.

Denna information är sådan information som Amido AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 12 november 2019.

Johnny Berlic, vd
johnny@amido.se
www.amido.se
031 719 20 70

Amido är Frihet, Enkelhet och Säkerhet

Vår vision är administrationsfria och öppna passersystem där du får
full frihet att välja det som är bäst för varje dörr. Detta gör vi
genom vår plattform Alliera som förenar många olika passersystem så
de enkelt kan skötas online genom ett gränssnitt - många fabrikat,
ett system.

Alliera används av fastighets- och bostadsbolag, kommuner, lärosäten
och landsting samt i industrin.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/amido/r/utfall-av-amidos-nyemission-infor-not...
https://mb.cision.com/Main/18339/2960052/1140192.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.