Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-22

Amnode: Amnode AB: Delårsrapport januari - juni 2019

April - juni 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 17,7 MSEK (22,6)
· Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till -1,7 MSEK
(1,8)

· Rörelseresultatet uppgick till -2,5 MSEK (0,4)
· Resultat efter skatt blev -2,9 MSEK (0,1)
· Resultat per aktie blev -0,01 SEK (0,00)
VD:s kommentar:

Året började bra med en fortsättning av den resultatförbättringstrend
vi sett de senaste kvartalen, vilket är resultatet av de senaste
årens hårda arbete med att vända Amnodes bristande lönsamhet. Första
kvartalet 2019 visade till och med ett positivt resultat på nedersta
raden, något som Amnode inte har klarat de senaste 10 åren.

Övergripande strategi har varit och är att fokusera verksamheten på
färre artiklar och byta ut gammal produktionsvolym - med dålig
lönsamhet pga. mycket manuellt arbete - till nya volymer där både
lönsamheten och automatiseringsgraden är högre. Vi har följt vår
strategi och i enlighet med den investerat i nya maskiner som höjer
automationsgraden och passar de nya volymerna.

Vår strategi har i stort fungerat enligt plan och vi har fått
bekräftat av kunderna att vi är konkurrenskraftiga vilket lett till
att vi kunnat ta in ett flertal nya projekt som på lång sikt ger oss
möjlighet att skapa ett helt annat företag. Men trots att vi är på
rätt väg har vi fått en rekyl i det gångna kvartalet där det mesta
gått i fel riktning.

Vi har underskattat dels hur lång tid det tar att få igång nya projekt
och framför allt hur svårt det är för organisationen att hantera
rullande produktion samtidigt som helt nya stora projekt startas.
Tillväxttakten i nya volymer tar mycket längre tid än vad vi
planerat, vilket innebär att Amnode inte når de planerade volymerna
förrän efter 6 - 18 månader efter produktionssättningen.

För att snabba på omställningen har vi därför förstärkt organisationen
med tre nyckelpersoner vilket kortsiktigt påverkar lönsamheten men är
samtidigt en förutsättning för att på sikt hantera volymtillväxten.

Under andra kvartalet har omställningsarbetet och förseningarna slagit
hårt mot både omsättning och resultat då vi har varit tvungna att
prioritera planering och driftsättning av ett antal nya strategiska
kundprojekt, detta har lett till negativ påverkan av befintliga
kunders leveranser av existerande produkter. Resultatet av detta har
inneburit en omsättningsminskning i kvartalet med 22 procent och ett
EBITDA resultat om - 1,7 Msek. Försämringen är betydligt större än
vad vi anade och som vi varnade för i Q1 rapporten. Där vi
konstaterade att risken förelåg för ett försämrat resultatutfall i
andra kvartalet beroende på ett ökat antal nya projekt samtidigt som
antalet arbetsdagar i kvartalet var färre än under första kvartalet.
Det innebär att den tappade volymen, vår höga investeringstakt och
den säsongsmässiga tunga uppstarten efter semesteruppehållet gör vår
likvid situation ansträngd, men ledningen arbetar aktivt med att
frigöra likviditet och inte binda kapital i onödan.

Det är möjligt att vi spänt bågen för hårt och varit för optimistiska
när vi planerade en total uppgradering av våra kvalitetssystem,
samtidigt växla ut en tredjedel av vår maskinpark och starta upp ett
stort antal nya kundprojekt. Det är idag uppenbart att vi inte fult
ut har varit bestyckade för denna transformering. Under senare delen
av perioden har våra tillkortakommanden framstått allt tydligare för
ledningen och företaget har därför genomfört några strategiskt
viktiga rekryteringar och utbildningsinsatser. Idag känner vi att vår
organisation på ett helt annat sätt är förberedd för framtidens
utmaningar.

Orderläget är fortsatt gott och vi räknar med en förstärkning av
orderstocken under hösten. Med en svag krona och ett generellt lägre
kostnadsläge ser vi fram mot en resultatförbättring främst i det
fjärde kvartalet 2019. Även om vi tyvärr inte kan göra mycket åt
priset på våra viktigaste råvaror, koppar och zink, som tillsammans
med svängningar i dollar/svenska kronan påverkar vår kostnadsbild
kraftigt, speciellt i vår verksamhet i Skultuna. Dock har vårt
beroende av råmaterialpris-svängningar minskat, tack vare en
mixförskjutning mot stål och nya avtal med materialklausuler.

Sam Olofqvist, VD

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/amnode/r/amnode-ab--delarsrapport-januari---j...
https://mb.cision.com/Main/11577/2886672/1094062.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.