Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-01

Amnode: Amnode genomför säkerställd företrädesemission om 13,1 MSEK

Styrelsen för Amnode AB, (publ) har beslutat att genomföra en
nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare,
villkorat ett godkännande av en extra bolagsstämma.

Styrelsen har också beslutat att kalla till extra stämma den 30
november 2017, klockan 15.00 i Bolagets i bolagets lokaler på
Sjörydsvägen 10-12, Gnosjö för att ta beslut om ändrad bolagsordning
och genomföra en nyemission enligt styrelsens beslut. Kallelsen till
stämman med beslutsförslag utgår i särskild ordning.

Emissionsbeslutet är i korthet en emission med företräde för nuvarande
aktieägare 1:1, 1 nya på 1 gammal, Emissionskursen är satt till 0,15
SEK, ca 35 % rabatt, mot volymvägd avslutskurs på marknadsplatsen,
1:1 innebär max 87 223 852 nya aktier.

Emissionen är säkerställd till 100 % genom bindande
teckningsförbindelser med ca 27 % från befintliga ägare utan kostnad
för bolaget och till ca 73 % med garantiförbindelser. Ersättning till
garanterna av nyemissionen utgår, enligt avtal med 8 % kontant
alternativt 10% aktier i det fall emissionen inte fulltecknas, på
garanterat belopp. Amnode tillförs därmed 13 083 577,80 kronor före
emissionskostnader som beräknas till ca 2,4 MSEK varav kostnad till
garanter beräknas uppgå till ca 0,8 MSEK. Nyemissionen avser högst 87
223 852 nya aktier och Amnode kommer totalt ha 174 447 704 aktier
efter full registrering hos Bolagsverket.

Skälet till nyemissionen är att;

- Öka tillgången till nödvändigt rörelsekapital inför 2018 ökade ordervolymer.

- Sänka underhållas och produktionsstörningskostnader genom investeringar i produktionsutrustning för att säkerställa ökande kundvolymer och öka produktiviteten

- Stärka balansräkningen och erhålla externfinansiering för maskininvesteringar och inköp av råmaterial och ämnen.

Ytterligare en ambition är att i samband med nyemissionen öka
vetskapen om och intresset för Amnode och därigenom erhålla ett
breddat ägande i bolaget, idag har Amnode ca 1 200 aktieägare.

Preliminär tidplan (angivna datum avser 2017)

Onsdag 1 nov Kallelse till extra stämma

Torsdag 23 nov Sista dag för rösträttsregistrering till stämman

Torsdag 30 nov Extra stämma tar beslut enligt styrelsens förslag om

företrädesemissionen

Fredag 1 december Sista dag för handel inkl. teckningsrätter

Måndag 4 december

- Avstämningsdag för erhållandet av teckningsrätter och rätt till

deltagande i nyemissionen med företrädesrätt.

- Beräknad dag för offentliggörande av Memorandum

- Första dag för handel exkl. teckningsrätter

Onsdag 6 dec Teckningsperioden påbörjas, handel med teckningsrätter påbörjas

Måndag 18 dec Sista dag för handel med teckningsrätter

Onsdag 20 dec Teckningsperioden avslutas

Fredag 22 dec Offentliggörande av utfall nyemissionen

Rådgivare

Göteborg Corporate Finance AB är rådgivare till Amnode i emissionen.
Mangold är emissionsinstitut.

Frågor till VD Lars Save, 070 590 18 22, www.Amnode.se

Denna information är sådan information som Amnode AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 1 november 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/amnode/r/amnode-genomfor-sakerstalld-foretrade...
http://mb.cision.com/Main/11577/2380285/744808.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.