Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-15

Amnode: Delårsrapport januari - september 2017

Januari - september 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 53,7 MSEK (56,5)
· Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till -2,0 MSEK
(-0,4)

· Rörelseresultatet uppgick till -7,1 MSEK (-5,8)
· Resultat efter skatt blev -8,5 MSEK (-7,3)
· Resultat per aktie blev -0,12 SEK (-0,48)
· Soliditeten uppgick vid periodens slut till 36,9 % (16,8)
· Eget kapital per aktie uppgår till 0,25 SEK (0,63)
Juli - september 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 14,5 MSEK (16,9)
· Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till -2,0 MSEK
(-0,5)

· Rörelseresultatet uppgick till -3,7 MSEK (-2,3)
· Resultat efter skatt blev -4,2 MSEK (-2,9)
· Resultat per aktie blev -0,05 SEK (-0,16)
Väsentliga händelser under kvartalet

· I början av juli förnyade Amnode sitt mångåriga leveransavtal med
Scania. Avtalet sträcker sig fram till sista december 2018 och
omfattar ca 30 mkr i produktionsvärde.

· En riktad emission slutfördes i mitten av juli som tillförde cirka
6,1 MSEK i likviditet.

Händelser efter kvartalets utgång

· Ett nytt flerårigt kundavtal ingicks under oktober med en global
leverantör av flödeskomponenter till framför allt den tunga
fordonsindustrin. Beräknat ordervärde under 2018 ca 20 mkr och ca 30
mkr under 2019.

· Styrelsen har villkorat av den extra bolagstämmans godkännande den
30 november 2017, beslutat att genomföra en företrädesemission som är
garanterad och tillför Amnode ca 10 MSEK i likviditet.

Vår aktie

Volymvägt genomsnittlig avslutskurs för perioden 2017, var per aktie
0,78 SEK (10 222 avslut) under 184 handelsdagar på marknadsplatsen
(2,07 (7 738 avslut) under samma period 2016, under 179
handelsdagar).

VD:s kommentar:

Den negativa utvecklingen fortsatte i det tredje kvartalet, Amnode
backar sig in i framtiden med sjunkande omsättning och försämrat
resultat, jämfört med utfallet för Q3 2016 vilket förklaras dels av
utfasning av ett antal produkter under andra och tredje kvartalet,
dels av fortsatta produktionsproblem i Gnosjö som lett till släp i
planerade leveranser samt att förberedelserna för produktionssättning
av de nya volymerna som annonserats tagit både mer tid och resurser i
anspråk. Dessa nya volymer kommer att börja levereras i slutet av
fjärde kvartalet och kommer att få full effekt i första kvartalet
2018. Mycket av produktionsproblemen är hänförliga till en äldre
maskinpark som nu automatiserats, vilken mer och mer går obemannad
och som på sina håll är hårt belastad. Vår annonserade nyemission är
bland annat avsedd att försöka råda bot på denna typ av flaskhalsar.
Därtill har priset på våra viktigaste insatsvaror ännu engång börjar
dra iväg utan att vi under perioden kunnat kompensera oss för detta
mot nästa led.

Under perioden har Amnodes nettoomsättning backat med ca 5 procent
(-2,8) MSEK, vilket slagit hårt mot rörelseresultatet för perioden
samtidigt har rörelsekapitalet försämrats med närmare -5,4 MSEK,
detta tillsammans påverkar likviditets-situationen som fortsatt
kommer att vara ansträngd fram till slutet av året vilket kortsiktigt
hämmar en del planerade åtgärder.

Förhoppningsvis kan vi trots detta få ordning på vårt släp samt
genomföra de åtgärder som behövs för att säkra en stabilare
produktion under det som kvarstår av året.

Glädjeämnen i ett annars dystert kvartal är att smedjan i Skultuna
börjar få upp farten igen efter effekterna av presshaveriet i slutet
av 2015 och att vi under sommaren och efter periodens slut har tagit
samt kommunicerat nya betydande och viktiga ordervolymer . Bland
annat från en ny stor kund vilket ger förhoppningar inför framtiden,
men detta hjälper oss föga i dagsläget. Vi ser vissa möjligheter att
köra ikapp en del av den tappade omsättningen och resultatet under
ett i och för sig normalt relativt starkt fjärdekvartal samtidigt som
vi inriktar oss på att försöka säkra förutsättningarna för ett bra
2018.

Genom den beslutade och annonserade nyemissionen i slutet på året har
styrelsen säkrat tillgången till nödvändigt rörelsekapital och
strukturkapital vilket ger bra förutsättningar för att vi skall nå
delmålen för 2018 till de tidigare annonserade finansiella målen,
minst 100 MSEK i omsättning och minst 12 % i EBITDA i bokslutet 2019.

Sammantaget så står Amnode fast vid dessa måltal även om viss
tidsmässig förskjutning inte kan uteslutas och att målet just nu
känns rätt avlägset, om än fortsatt möjligt att nå.

Lars Save, VD och koncernchef

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Stockholm den 15 november 2017

Amnode AB

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Lars Save
VD Amnode AB (publ)
Mobil: 0705-90 18 22
E-mail: lars.save@saveit.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/amnode/r/delarsrapport-januari---september-201...
http://mb.cision.com/Main/11577/2391976/752140.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.