Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-16

Amnode: Kommuniké extra bolagsstämma - Amnode beslutar om företrädesemission om 19,9 mkr

Extra stämman den 15 november 2016 i Amnode beslutade i enlighet med
styrelsens förslag att genomföra en emission med företrädesrätt för
befintliga aktieägare. Befintliga aktieägare kan med företräde teckna
3:1, 3 nya aktier för varje 1 gammal. Courtage utgår ej. Syftet med
emissionen är att tillföra koncernen nödvändigt nytt rörelse-,
struktur- och investeringskapital. Vid en fulltecknad emission
tillförs Amnode 19 907 155 kronor före emissionskostnader som
beräknas uppgå till ca 3,3 mkr. Totalt kan maximalt 49 767 888 nya
aktier emitteras, utspädning 75 % vid full anslutning.
Emissionskursen är satt till 0,40 kronor per ny aktie, ca 50 % rabatt
mot volymvägd genomsnittlig avslutskurs. Emissionslikviden kan
erläggas kontant och genom kvittning av fordran på bolaget.
Fordringsägare med 6,1 mkr i kvittningsbara fordringar har förbundit
sig att kvitta dessa och teckna nya aktier i emissionen. Emissionen
är garanterad till 100 % genom bindande teckningsförbindelser 35 %
och genom bindande garantiförbindelser 65 % och avser högst 49 767
888 nya aktier.

Sista dag för handel inklusive teckningsrätter är den 22 november
2016. Första dag för handel exklusive rätt att delta i emissionen är
den 23 november. Avstämningsdag är den 24 november för erhållandet av
teckningsrätter och rätt att deltaga i nyemissionen med
företrädesrätt. 28 november är beräknad dag för offentliggörandet av
Memorandumet. Första teckningsdag blir den 29 november. Handel med
Teckningsrätter och BTA kommer att ske från den 29 november. Sista
handelsdagen med Teckningsrätter blir den 9 december. Sista
teckningsdag är den 13 december 2016. Resultatet av nyemissionen
beräknas offentliggöras den 19 december 2016,

Ett Informationsmemorandum kommer att distribueras från och med 28
november till de aktieägare som så önskar och finnas tillgängligt hos
Bolaget, på hemsidan www.Amnode.se och på marknadsplatsen
Aktietorget, www.Aktietorget.se

Rådgivare är Göteborg Corporate Finance AB och Aqurat är
emissionsinstitut

Gnosjö 2016-11-15
Amnode AB

Styrelsen

Eventuella frågor till ordf. Lars Save, 070 590 18 22, www.Amnode.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/amnode/r/kommunike-extra-bolagsstamma---amnode...
http://mb.cision.com/Main/11577/2123760/590476.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.