Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-03

Amnode: Kommuniké från extra bolagsstämma i Amnode

Extra bolagsstämma har avhållits den 3 augusti 2018 i Amnode AB hos
dotterbolaget AM Stacke Group i Gnosjö. Extra bolagsstämman beslutade
att:

· ändra bolagets bolagsordning genom att § 4 får följande lydelse:
"Aktiekapitalet skall utgöra lägst 8 000 000 kr och högst 32 000 000
kr. Antalet aktier skall vara lägst 160 000 000 och högst 640 000 000
stycken."

· minska bolagets aktiekapital med 17 444 771,60 kronor för
avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska ske utan
indragning av aktier. Efter minskningen uppgår bolagets aktiekapital
till 8 722 385,20 kronor, fördelat på 174 447 704 aktier, envar med
ett kvotvärde om 0,05 kronor.

· godkänna styrelsens beslut av den 15 april 2018 om nyemission av
aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Som kommunicerats
i kallelsen till extra bolagsstämman syftade beslutet endast till att
kunna registrera den redan kommunicerade företrädesmissionen av
aktier - där teckning av aktier redan har ägt rum - inte till att
emittera några ytterligare aktier utöver de aktier som omfattas av
den beskrivna företrädesemissionen.

Gnosjö 3 augusti 2018

Styrelsen

Frågor till ordf. Lars Save, 070 590 18 22, eller vår hemsida
www.Amnode.se

Om Amnode

Koncernen Amnode består av det noterade moderbolaget Amnode AB, ett
rörelsedrivande dotterbolag AM Stacke Group AB, Gnosjö med sina tre
dotterbolag Stacke Mattssons AB, SGV Forging in Skultuna AB och
Stacke Sourcing AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/amnode/r/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i-a...
http://mb.cision.com/Main/11577/2585954/886603.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.