Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-30

Amnode: Kommuniké från extra bolagsstämma i Amnode, vars stämma beslutade om ändrad bolagsordning och genomför en för...

Extra stämman den 30 december 2019 i Amnode beslutade i enlighet med
styrelsens utsända förslag att ändra bolagsordningen avseende en
utökning av antalet aktier i bolaget, en minskning av aktiekapitalet
samt att genomföra en emission med företrädesrätt för befintliga
aktieägare.

Extra bolagsstämma har avhållits den 30 december 2019 i Amnode AB hos
dotterbolaget AM Stacke Group i Gnosjö. Extra bolagsstämman beslutade
att:

· ändra bolagets bolagsordning genom att § 4 får följande lydelse:
"Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000
000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 500 000 000 och högst 2
000 000 000 stycken."

· minska bolagets aktiekapital med 24 867 846,388 kronor för
avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska ske utan
indragning av aktier. Efter minskningen uppgår bolagets aktiekapital
till 3 391 069,962 kronor, fördelat på 565 178 327 aktier, envar med
ett kvotvärde om 0,006 kronor.

· godkända styrelsens förslag av den 12 december 2019 om nyemission
av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Aktiekapitalet
ökas enligt följande, - En aktie ger rätt att teckna två nya aktier
vilket innebär att Bolagets aktiekapital om 3 391 069,962 kan ökas
med maximalt 6 782 139,924 kronor till 10 173 209,886 kronor. Bolaget
skall ge ut maximalt 1 130 356 654 aktier. För aktie skall betalas
kontant 0,008 kr, överkursen 0,002 kr tillförs bolagets överkursfond.

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom
samtidig kontant betalning under perioden från och med den 5 februari
till och med den 19 februari 2020. Teckning av nya aktier utan stöd
av teckningsrätter ska ske under samma period på separat
teckningslista. Styrelsen har dock rätt att förlänga tiden för
teckning och betalning dock längst till den 31 maj 2020. Styrelsen
kommer att kommunicera en exakt tidplan för emissionen i närtid.

· Det konstaterades att inga förslag förelåg till den extra
bolagsstämman för kompletteringsval av ny styrelseledamot, med
anledning av gällande noteringsavtal vilket kräver minst fyra
styrelseledamöter. Stämman beslöt att styrelsen kvarstår oförändrad
intill nästa årsstämma.

Gnosjö 30 december 2019

Styrelsen

Frågor till ordf. Lars Save, 070 590 18 22, eller info@amnode.se

Amnodes affärsidé är att vara en komplett och innovativ leverantör och
samarbetspartner till OEM, Industri- och VVS-kunder inom segmentet
bearbetade mässingskomponenter på den europeiska marknaden. Amnode
erbjuder produkter från fyra kärnområden; varmsmide, pressgjutning,
bearbetning samt automatsvarvning.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/amnode/r/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i-...
https://mb.cision.com/Main/11577/2999902/1168604.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.