Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-01-04

Amnode: Komplettering, beslutar om företrädesemission

Komplettering av tidigare pressmeddelande nedan avser villkoren att
den som på Avstämningsdagen den 8 januari 2016 är registrerad som
aktieägare i Amnode erhåller en (1) Teckningsrätt för varje innehavd
aktie, en (1) Teckningsrätt berättigare till teckning av en (1) ny
aktie. Minsta teckningspost blir 12 000 aktier (4 800 kronor),
Courtage utgår ej.

Extra stämman den 30 december 2015 i Amnode beslutade i enlighet med
styrelsens förslag att genomföra en företrädesemission med
företrädesrätt för befintliga aktieägare. Syftet med emissionen är
att tillföra koncernen nödvändigt nytt rörelse- och strukturkapital i
samband med ny bankfinansiering. Vid en fulltecknad emission tillförs
Amode 3 317 859 kronor före emissionskostnader som beräknas
understiga 300.000:-. Totalt kan maximalt 8 294 648 nya aktier
emitteras, utspädning 50% vid full anslutning. Emissionskursen är
satt till 0,40 kronor per ny aktie. Emissionslikviden kan erläggas
kontant och genom kvittning av fordran på bolaget. Aktieägare som
företräder mer än 50% av aktierna har utan kostnad för bolaget åtagit
sig att vid behov teckna för minst 50% av emissionen.

Sista dag för handel inklusive rätt att delta i emissionen är den 5
januari 2016. Första dag för handel exklusive rätt att delta i
emissionen är den 7 januari. Avstämningsdag är den 8 januari. Första
teckningsdag blir den 12 januari. Handel med Teckningsrätter och BTA
kommer att ske från den 12 januari. Sista handelsdagen med
Teckningsrätter blir den 27 januari. Sista teckningsdag är den 29
januari 2016. Ett Information Memorandum kommer att distribueras till
de aktieägare som så önskar och finnas tillgängligt hos Bolaget, på
hemsidan www.Amnode.se och på marknadsplatsen Aktietorget,
www.Aktietorget.se

Nästa ordinarie rapporttillfälle är Bokslutskommunikén för 2015 vilken
publiceras den 24 februari 2016.

Stockholm 2016-01-03

Amnode AB

Styrelsen

Eventuella Frågor till VD Lars Save, 070 590 18 22, www.Amnode.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/amnode/r/komplettering--beslutar-om-foretrades...
http://mb.cision.com/Main/11577/9891496/461818.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.