Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-20

Amnode: Närmare tidplan för Amnodes företrädesemission fastställd

Amnode AB ("Amnode" eller "Bolaget") har, som tidigare kommunicerats,
på den extra bolagsstämman den 30 december 2019 beslutat att
genomföra en nyemission av units bestående av aktier med
företrädesrätt för Bolagets aktieägare ("Företrädesemissionen").
Närmare tidplan för Företrädesemissionen är nu fastställd.

Tidplan för Amnodes Företrädesemissionen

+---------------+--------------------------------------------+
|30 januari 2020| Sista handelsdag för Bolagets aktier |
| |inklusive rätt att delta i |
| |Företrädesemissionen |
+---------------+--------------------------------------------+
| | |
+---------------+--------------------------------------------+
|31 januari 2020| Första handelsdag för Bolagets aktier |
| |exklusive rätt att delta i |
| |Företrädesemissionen |
+---------------+--------------------------------------------+
| | |
+---------------+--------------------------------------------+
|3 februari 2020| Avstämningsdag för deltagande i |
| |Företrädesemissionen |
+---------------+--------------------------------------------+
| | |
+---------------+--------------------------------------------+
|4 februari 2020| Beräknad dag för offentliggörande av IM |
+---------------+--------------------------------------------+
| | |
+---------------+--------------------------------------------+
|5 februari -17 | Handel i uniträtter |
|februari 2020 | |
+---------------+--------------------------------------------+
| | |
+---------------+--------------------------------------------+
|5 februari- 19 | Teckningsperiod |
|februari 2020 | |
+---------------+--------------------------------------------+
| | |
+---------------+--------------------------------------------+
|21 februari | Beräknat offentliggörande av utfall via PM|
|2020 | |
+---------------+--------------------------------------------+

Företrädesemissionen i korthet

Sammanfattning

· Rätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen ska med
företrädesrätt tillkomma de personer som på avstämningsdagen för
Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget.

· Teckningskursen är fastställd till 0,08 kronor per unit
(motsvarande en teckningskurs per aktie om 0,008 kronor).

· En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt. Fem
uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit, bestående av tio
(10) aktier.

· Vid full teckning tillförs bolaget ca 9,1 mkr före
transaktionskostnader och bolagsvärdet före Företrädesemission är ca
4,5 mkr.

· Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen är den 3
februari 2020.

· Teckningstiden förväntas löpa från och med 5 februari som första
dag till och med 19 februari som sista dag för teckning.

· Handel med uniträtter (UR) förväntas ske mellan 5 februari och 19
februari.

Aktieägare som väljer att inte deltaga riskerar en utspädning av sitt
innehav med ca 67 %.

Rådgivare

GCF, Göteborgs Corporate Finance AB agerar rådgivare och Mangold
Fondkommission AB är emissionsinstitut.

Amnode AB

Styrelsen

För mer information vänligen kontakta:

Lars Save, Ordf.

Info@Amnode.se

070 590 18 22

Amnodes affärsidé är att vara en komplett och innovativ leverantör och
samarbetspartner till OEM, Industri- och VVS-kunder inom segmentet
bearbetade mässingskomponenter på den europeiska marknaden. Amnode
erbjuder produkter från fyra kärnområden; varmsmide, pressgjutning,
bearbetning samt automatsvarvning.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/amnode/r/narmare-tidplan-for-amnodes-foretrad...
https://mb.cision.com/Main/11577/3012137/1176959.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.