Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-11

Amnode: Osäkerhet kring Amnodes finansiella ställning - risk att verksamheten inte kan finansieras i tolv månader framöver

Amnode AB ("Amnode") har sagt upp samtliga leveransavtal med sina
kunder till omförhandling, vilket varit nödvändigt för att säkra
bolagets vinstintjäningsförmåga idag och framåt. Kunder som svarar
för cirka 60 procent av bolagets försäljningsintäkter har gått med på
att ingå nya avtal på för Amnode mer förmånliga villkor. Det pågår
för närvarande diskussioner med flera kunder, däribland en av
bolagets större kunder, och det är i dagsläget osäkert om bolaget
kommer att kunna finansiera sin verksamhet i tolv månader framöver.

Amnode AB har under ett decennium brottats med en förlustbringande
verksamhet i spåren av företagsrekonstruktioner, sammanläggningar,
avvecklingar och nedläggningar. Som tidigare kommunicerats har
styrelse och ledning senaste åren gjort stora framsteg, främst genom
en ökad grad av automation och en ändrad produktmix samt en
accelererad avveckling av olönsamma artiklar.

Omställningen har inneburit investeringar och ökade kostnader för
uppstart av nya projekt. Något som också har kommunicerades i en svag
Delårsrapport 2, jan-juni 2019, och som tär på tillgänglig
rörelselikviditet för koncernen.

Omförhandlingar, inklusive avvecklingar och prishöjningar har skett
löpande under våren och sommaren med framgång för bolaget.
Omförhandlingarna har skett både avseende priser, volymer och
leveransvillkor för en stor del av kundleveranserna.

Glädjande nog har Amnodes kunder, med få undantag, konstruktivt
medverkat och kundavtal om cirka 40 MSEK i försäljningsvärde rullande
12 månader, motsvarande cirka 60 % av bolagets totala försäljning,
har sagts upp och omförhandlats på för Amnode mer förmånliga villkor.
De nya villkoren och ändrad produkt- och materialmix har så långt
inneburit ca 10 %. Även ett antal flerårsavtal har ingåtts på viktiga
fordonsartiklar.

Det återstår för närvarande diskussioner med ett antal kunder,
däribland d bolagets största kund. Amnode har sagt upp det enda
kvarvarande ramavtalet med bolagets största kund med 12 månaders
uppsägningstid för omförhandling av villkor, volymer och priser.
Förhandlingarna pågår och utgången är högst osäker, men helt
nödvändig för Amnode. Med rådande avtal har Amnode inte råd att
behålla detta för bolaget viktiga kundengagemang. Amnodes förhoppning
är att bolaget i närtid kan klara att ingå omförhandlat avtal om
villkor, volymer och priser med denna viktiga kund som svarade för ca
16 % av Amnodes försäljning under 2018.

Målet för Amnode är att skapa förutsättningar för en framtida tillväxt
och därmed kunna säkra framtida leveranser för bolagets kunder med
leveransprecision, kvalitet och lönsamhet för viktiga investeringar
och vår bibehållna konkurrenskraft.

Förutom ovanstående har de konjunkturmässiga effekterna börjat synas i
bolagets orderböcker de senaste veckorna. Osäkerheten ökar därmed och
det förefaller sannolikt att omsättningen för koncernen kommer att
minska de kommande 12 månaderna.

Utfallet av de lägre inkommande volymerna, effekten av de nya bättre
avtalsvillkoren och utgången av förhandlingarna med den stora kunden
är totalt sätt mycket svårbedömda.

Det är därmed osäkert om bolaget kommer att kunna finansiera sin
verksamhet under de kommande tolv månaderna.

Amnode återkommer med närmare information så snart sådan finns.

Amnode AB

Lars Save

Styrelseordförande

Frågor till Lars Save, 070 590 18 22

Denna information är sådan information som Amnode AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 11 november 2019 kl. 07.30 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/amnode/r/osakerhet-kring-amnodes-finansiella-...
https://mb.cision.com/Main/11577/2958310/1138970.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.