Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-07

Analys Bonesupport: Tillväxten återvänder

Detta är en betald analys på uppdrag av Bonesupport utförd av analysföretaget Carlsquare på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Bonesupports första kvartal bjöd på fortsatt stark utveckling i affärsområde Europa och Övriga världen. I Nordamerika steg försäljningen kraftigt sekventiellt vilket bådar gott för den nya kommersiella organisationen. Vi ser tydligt ökad tillväxt framöver. 

Bonesupport är ett företag verksamt inom orthobiologics. Företaget utvecklar och kommersialiserar injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut för behandling av hålrum i ben, baserat på den patenterade teknologiplattform CERAMENT.

Vände till tillväxt

Bonesupport vände till tillväxt under första kvartalet för första gången på sju kvartal. Utvecklingen i Europa och Övriga världen fortsatte att överraska positivt drivet av en stark försäljningsökning av de antibiotikafrisättande produkterna CERAMENT G & V (+54 procent). Vi bedömer också att försäljningen i Nordamerika, trots en nedgång jämfört med motsvarande period förra året, är ett tidigt tecken på att den nya organisationen fungerar (jämfört med fjärde kvartalet var ökningen 174 procent, i linje med våra förväntningar).

Distributörer ökar

Antalet distributörer har ökat till 40 stycken (38 i slutet av februari) och Bonesupport har slutit avtal med ytterligare en inköpsorganisation, så kallad GPO. Denna typ av samarbeten är en mycket viktig kanal som förhandlar omkring 70 procent av sjukhusens inköp i USA och vi förväntar oss fler avtal framöver.

Höjning av estimat

Vi har höjt våra estimat för försäljningen framöver. Det på grund av den starka tillväxttrenden i bolagets affärsområden Europa och Övriga världen, tillsammans med en stärkt dollarkurs. Förlusten för kvartalet var lägre än vi hade räknat med, främst då omkostnader ökade i en förhållandevis blygsam takt.

Ny större studie

Bolaget aviserar samtidigt en ny större klinisk studie för att bland annat undersöka om CERAMENT G kan minska behovet av systemiskt administrerad antibiotikum och därmed risken för antibiotikaresistens i patienter med beninfektion. Även om det sannolikt innebär högre utvecklingskostnader än vi tidigare antagit, kan det stärka klinisk evidens tydligt på sikt. 

Motiverat värde

Vi höjer motiverat värde i basscenariot något till 30,30 kronor per aktie (29,80) till följd av höjda intäkts- och resultatprognoser. Vi förväntar oss att en kraftigt stigande tillväxt i Nordamerika kommer att vara värdedrivande de närmaste kvartalen. Fullständiga resultat från CERTiFy-studien väntas under 3 kvartalet, vilket också är en potentiell katalysator för aktiekursen, beroende på utfall. Positiva toplineresultat har redan presenterats.

Författare Niklas Elmhammer

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.