Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-09

Analys GoldBlue: Vändning efter motgång

Detta är en betald analys på uppdrag av GoldBlue AB utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

GoldBlue driver operatörsverksamhet mot stora väx­ande kundgr­up­per i Asien. Ett bakslag i verksamheten, riktad mot kines­iskttalande spelare, har fått aktien att falla, men erbjudandet har stärkts och marknads­föringen kommer att intensifieras. Vi ser därför en uppsida i aktien.

GoldBlue AB är ett investmentbolag som genom dotterbolag driver spel online med fokus på Asien. Bolaget erbjuder den senaste tekniken, moderna användargränssnitt (UI) och en tydlig mobilanpassning. Den kinesiskttalande befolkningen utgör bolagets huvudmarknad, men tillväxten framöver väntas komma från Indonesien, Vietnam och Japan. Asien skiljer sig från Europa, dels rörande spelpreferenser, dels regu­latoriskt. Ingen av bolagets befintliga marknader reglerar spel online.

Hindra spel online

Samtidigt har regeringen i Kina vidtagit kraft­iga åt­gärder för att hindra den lokala befolk­ningen på fastlandet från att spela online. I Viet­nam, Japan och Indonesien är det däremot lättare för befolkning­en att spela hos utländ­ska opera­törer. Både en stor befolkning och en växande medelklass, liksom ett stort spelintresse gör dessa marknader intressanta.

Ökad tillväxt på tre sätt

Vi förväntar oss tillväxt från tre källor: (i) etablering på ny mark­nader, (ii) ett stärkt erbjud­ande och (iii) ökad marknadsföring. Nya marknad­er ger tillgång till nya spel­are och riskspridning. Den egen­utveck­lade spel­plattformen är väl anpassad för denna strategi, då behovet av tekniska insatser vid expansion är begränsat. Er­bjud­andet har också nyligen kompletterats med en bettingvertikal, som öppnar upp till den stora marknaden. Betting bedömer vi kom­mer att ge en god tillväxt under de kommande åren. Därtill har nya casinospel adderats, vilka matchar de lokala preferenserna väl. Med ett stärkt erbjudande på plats kommer därtill marknadsföringen att intensifieras.

Fotbolls-VM dämpade

Tappet i intäkter under årets första sex månader berodde till stor del på att regeringen i Kina ströp tillgången till populära betalsystem, som WeChat Pay. Dess­utom hade inte bolaget sportsbetting på plats under VM i fotboll, vilket gjort att delar av kundbasen förvann till andra operatörer. Vi bedömer dock att det finns goda ut­sikter för tillväxt under de kommande kvartalen, främst tack vare marknads­föringen, som skall intensifieras, nu när både nya spel och bettingvertikalen är på plats.

Motiverat värde

I basscenariot beräknas ett motiverat pris per aktie om 1,50 kronor, efter antagen nyemission. Fler betalsystem har integrer­ats i varumärket, anpassat för de kinesiskttal­ande marknaderna. Utvecklingen i Kina skall därför bli intres­sant att följa. De kom­man­de kvartalen kommer att ge bättre insyn.

Författare Markus Augustsson

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.