Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-11

Analys Kancera: Konstruktivt från Kancera

Detta är en betald analys på uppdrag av Kancera utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Förberedelserna inför kommande kliniska studier med KAND567 avseende behandling efter hjärtinfarkt går framåt. Ett avtal om möjlig utlicensiering av ett prekliniskt projekt har därtill gett vissa intäkter. Vi höjer motiverat värde något.       

Kancera AB är ett bioteknikföretag fokuserat på att utveckla och sälja läkemedelskandidater som har potential att bota eller bromsa utvecklingen av cancer.

Steg mot klinisk studie

Kancera har tagit ytterligare steg mot att starta en klinisk studie för behandling med KAND567 efter hjärtinfarkt. Slutförda prekliniska studier tyder på att intravenös administrering med doser som bedöms ge hjärtskyddande effekt, är tolererbara. Närmast väntar ytterligare en fas I-studie för att ställa in doseringshastigheten vid intravenös tillförsel och därmed bekräfta en god säkerhetsprofil även i människa. Målsättningen är att under andra halvåret 2019  kunna inleda en kontrollerad fas IIa-studie för patienter med hjärtinfarkt.

Behandling mot lymfom

Bolaget har också meddelat att studier av immunceller från lymfompatienter ger stöd åt att utveckla behandlingar av lymfom med fractalkinesystemet som mål. Kancera avser att ta fram nya läkemedelskandidater baserade på unika blockerare av detta system. Det kan bredda möjligheterna för Kanceras Fractalkineprojekt.

Värden i preklinisk portfölj

Vid en strategisk översyn under hösten 2018 valde Kancera att fokusera på Fractalkineprojektet och samtidigt nedprioritera utvecklingen av den prekliniska portföljen. Detta med hänsyn till begränsade finansiella resurser. Bolaget har gjort ett konstruktivt framsteg i form av ett licensavtal med det tyska läkemedelsbolaget Grünenthal avseende delar av HDAC6-projektet. Kancera erhåller en förskottsbetalning på 3 MSEK och rätt till möjliga milstolpsbetalningar på upp till 33 MEUR, samt royalties på framtida försäljning. Avtalet ger validering åt Kanceras forskning och visar på möjligheter att inom ramen för den nya strategin ändå lyfta fram värden i den prekliniska portföljen. 

Motiverat värde

Vi förväntar oss att den ökade kliniska aktiviteten är kostnadskrävande. Kancera träffade under november ett finansieringsavtal på upp till 60 MSEK med amerikanska GCF. Det ger ökad arbetsro i upploppet inför den kommande fas IIa-studien. Vi höjer det riskjusterade motiverade värdet i basscenariot något till 1,70 kr per aktien (1,60) mot bakgrund av avtalet med Grünenthal och en högre dollarkurs.

Författare Niklas Elmhammer