Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-06

Analys Lammhults: Bra fart på exporten

Detta är en betald analys på uppdrag av Lammhults Design Group utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Lammhults rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2018 påverkades kraftigt positivt av avyttringen av Ire och Voice. Affärsområde Public Interiors fortsätter att gå bättre än Office & Home Interiors. Positivt var också ett mycket starkt kassaflöde, vilket bidrar till en lägre nettoskuld. Vårt nya basvärde hamnar på 59 kronor (63).   

Lammhults förknippas med svensk möbel­design. Företagsgruppen har flera starka varumärken. Inom affärsområde Office & Home Interiors hittar vi Lammhults, Abstracta, Fora Form, Ragnars och Morgana, medan affärsområdet Public Interiors främst säljer biblioteksinredningar genom BCI Schultz Speyer och Eurobib. Efter försäljning av Ire och Voice under det fjärde kvartalet är gruppens försäljning fokuserad på företagskunder och offentliga kunder. Efterfrågan drivs främst av nybyggnation och renovering via kontraktsmarknaden. De viktigaste marknaderna är Sverige, Norge och Danmark, följt av Tyskland, England och Frankrike.

Sverige ner, Norge upp

Under fjärde kvartalet noterade Office & Home Interiors en lägre omsättning och ett lägre rörelseresultat för kvarvarande verksamheter. Detta beror på färre beställningar på den svenska marknaden. Utsikterna den närmaste tiden är därför inte helt tydliga. Däremot har den norska marknaden utvecklats väl i kombination med en ökad export.

Starkt inom Public

Public Interiors överträffade ett redan starkt rörelseresultat från fjärde kvartalet 2017. Uppgången var hela 29 procent. Geografiskt gick det bäst i Danmark och Frankrike under kvartalet.

Justerar prognos

Vi justerar ned våra intäktsprognoser för 2019-2020 något, men rörelseresultat hamnar på ungefär oförändrade nivåer. Det beror att lönsamheten i koncernen höjs i samband med att Ire och Voice lämnar koncernen, men också tack vare ett aktivt arbete från bolagets ledning.

Motiverat värde

I vårt basscenario kommer vi fram till ett motiverat värde om 59 (63) kronor per aktie. I vårt bearscenario ser vi ett värde på 49 (40) kronor och i vårt mest optimistiska bullscenario får vi 69 kronor (76). En reducerad nettoskuld ökar därtill stabiliteten i aktien.

 

 

 

 

 

 

Författare Bertil Nilsson