Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-30

Analys: Lite bättre

wysiwyg_image

Trenden går åt rätt håll. Vinstutvecklingen under det fjärde kvartalet ser allt bättre ut ju fler bolag som rapporterar.

När 18 storbolag lämnat rapport kan konstateras att elva bolag ökat vinsten, jämfört med samma kvartal föregående år. Tillväxten är fantastiska 80 procent, men den höga siffran beror nästan enbart på att Ericsson gått från brakförlust till hanterbar förlust. Drar vi bort de tre bästa och de tre sämsta bolagen får kvarvarande en vinstuppgång på 13 procent, vilket är klart bättre än tidigare summeringar. Dessutom är mediantillväxten 7 procent, vilket också är bättre än tidigare.

...men sämre än prognos

Emellertid låg förväntningarna enligt SME-Infront kring en ökningstakt på 12-13 procent (justerat för Ericsson) varför utvecklingen ännu inte når upp till dessa höjder. Granskar vi mer i detalj, kan konstateraas att 56 procent av bolagen kommer in under analytikernas prognoser och att vinstsumman ligger 0,4 procent under. Det är bättre än tidigare och justerar vi för bolagen i toppen och botten, får vi faktiskt fram att kvarvarande bolag ligger 1,4 procent bättre än prognos. Det överraskar. Däremot är medianvärdet forfarande solitt negativt, på minus 2,2 procent. Det ger nog dessvärre den rätta bilden, som är att bolagen i normalfallet kommer in i underkant av förväntningarna.

Bra försäljningstillväxt

Däremot är det inget fel på efterfrågan. Den summerade försäljningen ökar med 6 procent, medan mediantillväxten når hela 8 procent. Dessutom ligger prognosutfallet på plus 1,8 procent. Även om det är bra värden, var det dock ännu lite bättre förra kvartalet. Delvis beror det på valutaeffekterna, där dollar, euro och pund under förra kvartalet hade stigit 9-10 procent. Det gäller fortfarande för dollarn, men för euro och pund är valutatillväxten kring sex procent. Det dämpar tillväxten i den omräknade försäljningen i kronor.

Och slutsatsen..?

...blir denna gång att detta nog blir ett kvartal som landar ett par procent sämre i vinsttillväxt än vad analytikerna trodde för ett par veckor sedan. Däremot kommer vi nog att ta oss igenom perioden, styrkta att det i alla fall inte var den aktuella vinstutvecklingen som skapade börsturbulensen under det fjärde kvartalet. 

  

Författare Peter Malmqvist