Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-12

Analys Nuevolution: Avancemang med Almirall

Detta är en betald analys på uppdrag av Nuevolution AB utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Framsteg i partnersamarbetet med Almirall samtidigt som konkurrenter faller ifrån, är ett styrkebesked för Nuevolutions längst framskridna projekt. Det föranleder en mer positiv syn på portföljen. Diskussioner om nya partnerskap pågår.

Nuevolution är ett bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget  utvecklar en forskningsplattform och prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag. Forskningsprogrammet fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi. 

Samarbete med Almirall

Nuevolution och partnern Almirall meddelar att samarbetet rörande utveckling av en RORyt-hämmare för dermatologiska sjukdomar har nått ett viktigt prekliniskt framsteg. Projektet fortsätter nu utveckling mot kliniska prövningar. En viktig aspekt har varit utvärdering av prekliniska säkerhetsparametrar och jämförelse med konkurrerande föreningar. Resultatet utlöser en milstolpesersättning på 1 MEUR till Nuevolution. Detta är ett tydligt positivt besked, inte minst mot bakgrund av att flera konkurrentprojekt har stött på säkerhetsproblem.

Minskade kostnader

Rapporten för det gångna kvartalet visade på minskade kostnader i linje med våra förväntningar. Kostnadsutvecklingen framöver är avhängig om Nuevolution kan träffa samarbeten för viktiga projekt eller om bolaget väljer att gå vidare mot kliniska studier på egen hand. Nuevolution upprepar i den senaste rapporten att bolaget är övertygat om att sluta ett eller flera nya partnerskap baserat på positiva framsteg i pågående diskussioner.

Möjliga utlicensieringar

Vad avser möjliga utlicensieringar ligger troligen BET-BD1-hämmar- eller IL-17A -hämmarprogrammen närmast en möjlig affär. För BET-BD1-hämmaren utreder Nuevolution även möjligheter att ingå i en kombinationsbehandling för att stärka effekten hos befintliga cancerbehandlingar som checkpointhämmare genom att motverka fibrosbildning i tumörens närområde. Resultaten är ännu tidiga men det kan bredda tillämpningsområdet vid sidan av eksem och fibrotiska sjukdomar.

Motiverat värde

Vi höjer värdet för Almirallprogrammet tydligt då vi nu antar högre sannolikhet till lansering. Det motverkas delvis av att vi i vår värderingsmodell tar höjd för att ett kapitalbehov kan uppstå om större partnerintäkter uteblir under det kommande året. Det motiverade värdet i basscenariot kvarstår i princip oförändrat på 24,4 kr (24,2).

Författare Niklas Elmhammer

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.