Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-10-26

Analyst Group: Aktieanalys på Chordate Medical - Är i sitt bästa läge någonsin

Chordate fortsätter sin kommersiella resa med ett primärt fokus mot migränområdet och genom den pågående inlösen av TO7 ser Chordate ut att kunna stärka sina kassa rejält. Utöver befintliga marknader är nu siktet även inställt mot USA, där en förstudie för marknadstillstånd hos FDA pågår. Efter en slutförd förstudie under Q1-22E, är ambitionen att en fullständig ansökan ska kunna lämnas in under H2-22. Givet en stärkt kassa och balansräkning, CE-märkning inom EU för migränindikationen, påbörjad försäljning inom migränområdet samt ambitionen att ta klivet in på den amerikanska marknaden, anser vi att Chordate befinner sig i en position som bara kan beskrivas som den hittills bästa i företagets historia. Vi upprepar därmed vårt värderingsintervall i termer av bolagsvärde, vilket med hänsyn till, och justerat för, ett antagande om fullt nyttjande av TO7, motsvarar ett nuvärde per aktie om 3,0 kr i vårt Base scenario.

Läs fullständig aktieanalys här


Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group
 
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på Chordate Medical. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.

Författare MFN