Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-11-02

Analyst Group: Aktieanalys på Maven Wireless - Levererar tillväxt i rekordfart

Under det tredje kvartalet för 2021 erhöll Maven orders från åtta nya kunder, samtidigt som avrop och leveranser från befintliga ramavtal med ÖBB i Österrike och Telenor i Norge fortsätter. Analyst Group prognostiserar att Maven kan fortsätta uppvisa en stark tillväxt under kommande kvartal, då avrop och leveranser från befintliga kunder i Europa och Asien fortskrider, samtidigt som de två stora affärerna i Turkiet respektive Filipinerna förväntas bidra positivt till nettoomsättningen med ca 13 MSEK vardera. Analyst Group estimerar att omsättningen kommer stiga till ca 59 MSEK för helåret 2021, därefter räknar vi med att Maven kan fortsätta skala upp sin försäljning, för att tills år 2023 nå intäkter omkring 249 MSEK. Givet en diskonteringsränta om 10 % och en målmultipel om EV/S 4x på 2023 års försäljning, ger det ett nuvärde om 16,7 kr per aktie i ett Base scenario.

Läs fullständig aktieanalys här


Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group
 
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på Maven Wireless. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.

Författare MFN