Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-11-04

Analyst Group: Analyst Group kommenterar JS Securitys förvärv

JS Security meddelade den 2 november 2021 att bolaget ingått en icke bindande avsiktsförklaring om att förvärva samtliga aktier i ett väletablerat företag inom informationssäkerhet och dokumenthantering; Stonebeach AB (”StoneBeach”). Initial köpeskilling är indikerad till 4 MSEK och kommer finansieras genom nyemitterade aktier i JS Security.

Läs vår kommentar samt intervju med COO Christopher Ramstedt


Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group
 
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av kommentar på JS Security. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa kommentaren. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning.

Författare MFN