Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-02-21

"Återigen en brutal och viktig påminnelse för småsparare"

wysiwyg_image

Analytiker Carl-Henrik Söderberg lyfter varje vecka fram intressanta grafer som på olika sätt belyser de finansiella marknaderna. I dag fokuseras det bland annat på flöden, pessimister, räntekurvor och havererande småspararaktier.

Få våra analyser i realtid via Messenger

Signa upp dig på Aktiespararnas nyhetsbrev här

Bli medlem i Aktiespararna här

Marknaden just nu

Vi verkar ha gått in i en lite lugnare fas på börsen i takt med att inkommande makrostatistik belyser det faktum att ytterligare räntehöjningar sannolikt kommer att behövas.

Marknaden befinner sig i en tydlig konsolidering för tillfället (se nedan graf) och det råder lite ”wait and see” huruvida inflationen ska falla tillräckligt snabbt för att motverka än högre toppar för centralbankernas styrräntor.

Som tidigare lyfts fram har alltfler börjat betta på att amerikanska Fed ska börja sänka räntan redan efter halvårsskiftet. Nu verkar den förväntansbilden revideras alltmer. Sannolikheten för räntesänkningar har minskat drastiskt i takt med de senaste makrosiffror som släppts (läs mer om tankar kring inflationssiffran här).

wysiwyg_image
Förstora bild

Fortsatt negativa

Det har varit mycket prat om att börspessimisterna tvingats till kapitulation under inledningen på det starka börsåret. Och visst har vi sett mycket inflöden till aktiemarknaden på slutet. Men pessimismen verkar ligga kvar och de allra flesta tror INTE att vi äntrat en ny bullmarknad.

Är de bara dåliga förlorare som inte vill erkänna sig själva ha fel eller kommer de få rätt? Ska börsen fortsätta att klättra upp för ”the wall of worry” eller blir motvinden för aktier snart för stark?

wysiwyg_image
Förstora bild

Apropå flöden

Vi kan också notera att småsparare verkligen har ökat sin aktieexponering senaste tiden. Närmar vi oss en peak snart igen?

wysiwyg_image
Förstora bild

Orange linje visar på flöden från småsparare, vit linje är börsindex.

Alternativ

I flera år vande vi oss med uttrycket ”det finns inga alternativ” och syftade då till dåvarande minusränta och där aktier var det enda alternativet för att kunna få en någorlunda vettig avkastning. Nu ser det ju som bekant inte likadant ut.

Det kan vara lite intressant att jämföra direktavkastningen på svenska börsen samt snitt för utvecklade marknader med vad en amerikansk kortränta (3 månader) nu ger dig som investerare i form av direktavkastning.

Fort har det gått och plötsligt finns det fullgoda alternativ till börsen, till betydligt lägre risk (??), och aktiers attraktionskraft som tillgångsslag har allt annat lika minskat. Värt att bära med sig.

wysiwyg_image
Förstora bild

Orange linje (Sverige, grå linje (utvecklade marknader snitt), grön linje (yield kortränta USA).

Kommer recessionen?

Vi kan konstatera att skillnaden mellan långa och korta amerikanska statsobligationer nu befinner sig på historiska nivåer. Även kallat "yieldkurvan" När korta räntor är högre än långa räntor brukar det tolkas som en recessionssignal, något som inte hänt alltför många gånger under de senaste 30 åren.

Idag är räntedifferensen extremt hög och skulle därför starkt indikera att recessionen nu är nära. En osedvanligt stark arbetsmarknad agerar dock motpol och frågan är när/om den ska ge vika.

wysiwyg_image
Förstora bild

Orange linje visar på relationen mellan 2-10-åring och grön linje visar på arbetslöshet som är på rekordlåga nivåer

Deppig tillbakablick

Vad som händer med yieldkurvan påverkas givetvis av vad centralbankerna hittar på. Nedan ser vi vad som tenderar att hända när amerikanska Fed höjer räntan kraftigt. Någonting går tillslut ”sönder”.

Att makrosiffror vänt upp (och inflationsdata inte fallit så snabbt som förväntat på slutet) har ökat sannolikheten för fortsatt hökaktiga centralbanker längre än vad marknaden trodde vid inledningen på året.

wysiwyg_image
Förstora bild

Starkare data än förväntat

Ovan resonemang är också i linje med överraskningsindex för USA (vad gäller ekonomin) som kommit upp ordentligt i takt med att makrostatistik plötsligt börjat komma in högre än förväntat igen. Alltså utfallet har kommit in högre än förväntansbilden.

wysiwyg_image
Förstora bild

Sugna på risk

ARK-skuggningen på Avanza har fått en bra start och många har köpt in sig i fonden, närmare bestämt 23 500 småsparare. Det blir spännande att följa den fortsatta utvecklingen där.

Det bjuds också på ganska kul information där vi kan se ålder och kön på de som väljer att köpa fonden. Män mellan 18-24 är uppenbart klart mest sugna på att rygga Cathie Wood. Samma kategori var också klart överrepresenterad när MEME-aktier var som hetast (och alltid kraftigt överrepresenterade i trafiken vid singelolyckor...).

Tittar vi i stället på den omåttligt populära Spiltan Investmentbolag, med sina 600 000 ägare (!), så är fördelningen mellan kön och ålder betydligt mer jämn.

Ordet "riskbenägenhet" kan vara värt att reflektera över ibland även om givetvis tidsaspekten ska tas med i kalkylen. Att sätta ett likhetstecken mellan hög risk och hög avkastning är dock en vansklig investeringsfilosofi.

wysiwyg_image
Förstora bild

Vänster stapeldiagram visar på ägandet i Avanza Disruptive Innovation by ARK Invest, höger diagram visar ägandet i Spiltan Aktiefond Investmentbolag

Ännu en småspararfavorit i graven

Vi fortsätter på temat risk och konstaterar att vi fått ännu ett förhoppningsbolag som tvingats kasta in handduken. Swedish Stirling denna gång med sina många småsparare i ägarledet. Några blev sannolikt också vilseledda av en charmig vd, inte minst inför den senaste nyemissionen.

Väldigt tråkigt för de många småspararna och återigen en brutal och viktig påminnelse om risken förknippad med dessa typer av bolag.

Och visst finns det fortsatt väldigt många gröna förhoppningsbolag därute som man är rädd för ska gå samma öde till mötes. Skrev en längre artikel med rubriken ”Förhoppningsbolag – Farlig jakt på avkastning” under 2021 som ändå får anses tämligen relevant alltjämt. Läs den här

wysiwyg_image
Förstora bild

Obefogad differens

Vi har sett en sällan skådad stor differens mellan Handelsbankens A- och B-aktie under den senaste tiden. B-aktien har gått betydligt mycket bättre utan någon egentlig anledning. A-aktien är också den klart mest handlade, vilket gör det hela än märkligare.

För den som tänker köpa aktien kan den kommande stora utdelningen givetvis se olika ut beroende på vilken av aktierna man väljer. Detta var också något som uppmärksammades efter bolaget senaste kvartalrapport och senaste veckan ser vi också mycket riktigt en A-aktie som hämtat igen lite av gapet.

wysiwyg_image
Förstora bild

Handelsbanken A-aktie (grön linje) och Handelsbanken B-aktie (blå linje) senaste veckan.

Skribent: Carl-Henrik Söderberg