Du är här

2017-08-22

Andra AP-fonden: Andra AP-fonden skapar stabil avkastning i turbulent omvärld

Andra AP-fondens resultat för första halvåret 2017 uppgick till 15,5
mdkr och fondkapitalet till 336,3 mdkr vid halvårsskiftet. Fonden
redovisade en total avkastning på 4,8 procent, efter kostnader.
Fondens avkastning relativt jämförelseindex uppgick till 0,1 procent,
exklusive alternativa investeringar och kostnader.

- Trots en turbulent omvärld uppnådde Andra AP-fonden en avkastning
på 4,8 procent för halvåret. Vår långsiktiga strategi att öka
exponeringen mot bland annat tillväxtmarknader - och att förvalta så
mycket som möjligt av kapitalet internt - har både bidragit till en
bra nettoavkastning och fortsatt låga kostnader i förhållande till
förvaltat kapital, säger Eva Halvarsson, Andra AP-fondens
verkställande direktör.

· Andra AP-fondens fondkapital uppgick till 336,3 (308,0) mdkr den
30 juni 2017. Fondkapitalet belastades av ett nettoutflöde till
pensionssystemet på -3,7 (-3,2) mdkr.

· Resultatet för halvåret uppgick till 15,5 (10,6) mdkr.
· Fondens avkastning på den totala portföljen uppgick till 4,9 (3,7)
procent, exklusive provisionskostnader och rörelsens kostnader.
Inklusive dessa kostnader avkastade portföljen 4,8 (3,6) procent.

· Den relativa avkastningen uppgick till 0,1 (-0,7) procent för den
noterade portföljen, exklusive alternativa investeringar och
kostnader.

· Rörelsens kostnader, uttryckt som förvaltningskostnadsandel, var
fortsatt låga och uppgick under perioden till 0,06 (0,07) procent.

· Under de senaste tio åren har fonden avkastat 70,4 procent
exklusive kostnader, vilket motsvarar en genomsnittlig avkastning på
5,5 procent per år. Efter avdrag för inflation motsvarar detta en
årlig real avkastning på 4,4 procent.

· Sedan starten 2001 har fonden skapat ett sammanlagt resultat om
221,3 mdkr, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig avkastning på 5,9
procent, inklusive fondens kostnader.

+---------------------------+-------------+-------------+------------+
|Nyckeltal |Jan-juni 2017|Jan-juni 2016|Jan-dec 2016|
+---------------------------+-------------+-------------+------------+
|Utgående fondkapital, mdkr | 336,3| 308,0| 324,5|
+---------------------------+-------------+-------------+------------+
|Periodens resultat, mdkr | 15,5| 10,6| 30,5|
+---------------------------+-------------+-------------+------------+
|Nettoflöden till | -3,7| -3,2| -6,6|
|pensionssystemet, mdkr | | | |
+---------------------------+-------------+-------------+------------+
|Ingående fondkapital, mdkr | 324,5| 300,6| 300,6|
+---------------------------+-------------+-------------+------------+
| | | | |
+---------------------------+-------------+-------------+------------+
|Förvaltningskostnadsandel | 0,06| 0,07| 0,07|
|rörelsens kostnader, % | | | |
+---------------------------+-------------+-------------+------------+
|Förvaltningskostnadsandel | 0,08| 0,09| 0,08|
|provisionskostnader, % | | | |
+---------------------------+-------------+-------------+------------+
|Total | 0,15| 0,16| 0,15|
|förvaltningskostnadsandel, | | | |
|% | | | |
+---------------------------+-------------+-------------+------------+
| | | | |
+---------------------------+-------------+-------------+------------+
|Avkastning efter kostnader,| 4,8| 3,6| 10,3|
|% | | | |
+---------------------------+-------------+-------------+------------+
|Real avkastning efter | 4,0| 2,8| 8,5|
|kostnader, % | | | |
+---------------------------+-------------+-------------+------------+
|Annualiserad avkastning | 10,4| | |
|efter kostnader, 5,0 år, % | | | |
+---------------------------+-------------+-------------+------------+
|Annualiserad avkastning | 5,3| | |
|efter kostnader, 10,0 år, %| | | |
+---------------------------+-------------+-------------+------------+
|Real annualiserad | 4,2| | |
|avkastning efter kostnader | | | |
|10,0 år, % | | | |
+---------------------------+-------------+-------------+------------+

Läs halvårsrapporten (pdf) på fondens hemsida www.ap2.se

För ytterligare information kontakta Eva Halvarsson, Andra AP-fondens
verkställande direktör eller Ulrika Danielson, kommunikationschef, på
telefon 031 704 29 00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/andra-ap-fonden/r/andra-ap-fonden-skapar-stabi...
http://mb.cision.com/Public/3311/2330912/846c5b82e0f6d1ec.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.