Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-25

Andra AP-fonden: Andra AP-fondens avkastning för 2015 uppgick till 4,1 procent

Andra AP-fonden redovisade en total avkastning på 4,1 procent,
exklusive kostnader, för helåret 2015. Fondkapitalet uppgick vid
årets slut till 300,6 mdkr. Resultatet uppgick till 11,7 mdkr.
Fondens avkastning relativt jämförelseindex uppgick till 0,9 procent,
exklusive alternativa investeringar och kostnader. Årets utveckling
innebär att Andra AP-fondens avkastning överträffar fondens
långsiktiga mål på både kort och lång sikt.

Andra AP-fondens VD, Eva Halvarsson, kommenterar resultatet:
- Under början av 2015 passerade Andra AP-fondens totala fondkapital
för första gången milstolpen 300 mdkr. Detta ska jämföras med de 134
mdkr som fonden startade med 2001. Därutöver har Andra AP-fondens
resultat sammantaget uppgått till 175,3 mdkr sedan starten.

- Inte minst mot bakgrund av den allmänna marknadsutvecklingen under
året känns det bra att kunna konstatera att vår interna förvaltning
levererade en relativ avkastning på 0,9 procent. Portföljen med
svenska aktier hade ett mycket bra år med en aktiv avkastning på 1,6
mdkr.

- Den internaliseringsprocess som vi påbörjade 2012 slutfördes enligt
plan 2015. Internaliseringen innebär att vi under tre år sammanlagt
har tagit hem drygt 50 mdkr från externa förvaltare. Att förvalta
detta kapital internt medför en väsentlig kostnadsbesparing,
samtidigt som vi kan utnyttja och utveckla den höga kompetens som
finns i vår organisation på ett bättre sätt.

- 2015 tog vi ytterligare steg inom ESG-området genom att formalisera
en övergripande strategi. Vår vision är att integrera ESG i samtliga
analys- och investeringsprocesser. I strategin, som utgår ifrån ett
finansiellt riskperspektiv, fokuserar vi arbetet till fyra områden -
klimat, mångfald, rapportering och ägarstyrning.

De senaste fem åren har fondens genomsnittliga årliga reala avkastning
uppgått till 7,8 procent och de senaste tio åren har den reala
avkastningen varit 4,8 procent.

· Andra AP-fondens fondkapital uppgick till 300,6 (293,9) mdkr den
31 december 2015 och belastades av ett nettoutflöde till
pensionssystemet på -4,9 (-5,1) mdkr.

· Årets resultat uppgick till 11,7 (34,3) mdkr.
· Avkastningen på den totala portföljen uppgick till 4,1 (13,3)
procent, exklusive provisionskostnader och rörelsens kostnader.
Inklusive dessa kostnader avkastade portföljen 4,0 (13,1) procent.

· Den relativa avkastningen för fondens totala portfölj, exklusive
alternativa investeringar och kostnader, uppgick till 0,9 (0,5)
procent.

· Rörelsens kostnader, uttryckt som förvaltningskostnadsandel, var
fortsatt låg och uppgick till 0,07 (0,07) procent.

· Under året har Första och Andra AP-fonden tillsammans med
TIAA-CREF bildat ett nytt samägt bolag för att skapa en ledande,
europeisk plattform för investeringar i Europa, Cityhold Office
Partnership.

+------------------------------------------------------+----------+----------+
| Året i korthet, nyckeltal |2015-12-31|2014-12-31|
+------------------------------------------------------+----------+----------+
|Utgående fondkapital, mnkr | 300 624| 293 907|
+------------------------------------------------------+----------+----------+
|Årets resultat, mnkr | 11 661| 34 315|
+------------------------------------------------------+----------+----------+
|Nettoflöden till pensionssystemet, mnkr | 4 944| 5 120|
+------------------------------------------------------+----------+----------+
|Ingående fondkapital, mnkr | 293 907| 264 712|
+------------------------------------------------------+----------+----------+
| | | |
+------------------------------------------------------+----------+----------+
|Förvaltningskostnadsandel rörelsens kostnader, %* | 0,07| 0,07|
+------------------------------------------------------+----------+----------+
|Förvaltningskostnadsandel inkl. provisionskostnader, %| 0,18| 0,17|
+------------------------------------------------------+----------+----------+
| | | |
+------------------------------------------------------+----------+----------+
|Avkastning efter kostnader, % | 4,0| 13,1|
+------------------------------------------------------+----------+----------+

+----------------------------------------------------+---+
|Annualiserad avkastning efter kostnader 5,0 år, %** |8,0|
+----------------------------------------------------+---+
|Annualiserad avkastning efter kostnader 10,0 år, %**|5,7|
+----------------------------------------------------+---+

*Vid halvårsrapport beräknas kostnadsandelen som helårseffekt.
**Även vid halvårsrapporter beräknas den annualiserade avkastningen
för 10,0 resp 5,0 år.

Läs hela årsredovisningen (pdf) på fondens hemsida www.ap2.se
För ytterligare information kontakta Eva Halvarsson, Andra AP-fondens
verkställande direktör, 031-704 29 00 eller Ulrika Danielson,
kommunikationschef, 031-704 29 29.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/andra-ap-fonden/r/andra-ap-fondens-avkastning-...
http://mb.cision.com/Main/3311/9924542/481896.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.