Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-12

Annexin Pharmaceuticals AB: Annexin går vidare mot klinik med ANXV efter framgångsrikt slutförande av prekliniska säkerh...

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) meddelar att bolaget avser att lämna
in ansökan om en klinisk fas I-prövning inom kort. Kompletterande
analyser visar att ytterligare säkerhetsstudier med
läkemedelskandidaten ANXV inte behöver genomföras och att de
prekliniska säkerhetsstudierna därmed framgångsrikt har avslutats.

"Vi ser fram emot att gå vidare mot kliniska studier med ANXV och
arbetar nu i högt tempo med att färdigställa ansökan till
Läkemedelsverket för att kunna starta den första studien i människa i
slutet av året", säger Jamal El-Mosleh, VD Annexin Pharmaceuticals.

I april meddelade bolaget att preliminära data från prekliniska
säkerhetsstudier tydde på att ytterligare en mindre säkerhetsstudie
med ANXV behövde genomföras. Studien beräknades kosta ca 3 Mkr att
genomföra. Analyser av det kompletta prekliniska datapaketet har nu
visat att ytterligare prekliniska studier inte är nödvändiga, varför
ansökan om tillstånd att starta fas I-studier kommer att lämnas in
till Läkemedelsverket inom kort.

"Vi har nu slutfört analyserna av vårt prekliniska datapaket,
inklusive de regulatoriska säkerhetsstudierna, och kan konstatera att
ANXV generellt sett var säker och väl tolererad vid upprepad
administrering över 14 dagar vid dosnivåer som förväntas överstiga en
terapeutiskt relevant dos hos människa", säger Jamal El-Mosleh.

Studien, som syftar till att visa säkerhet och tolererbarhet, planeras
att omfatta totalt ca 72 friska frivilliga och kommer att genomföras
i Sverige. Målet är att den ska kunna ligga till grund för
genomförande av effektstudier i flera indikationer.

Läkemedelskandidaten ANXV är avsedd att behandla patienter med ögon-
samt hjärt- och kärlsjukdomar där skador och inflammation i blodkärl
spelar en avgörande roll. Bolagets strategi är att i egen regi
utveckla ANXV för behandling av retinal venocklusion (RVO) och söka
partnerskap för att vidga utvecklingen till större indikationer inom
hjärta- och kärl. ANXV har förutsättningar att bli det första
läkemedlet av sitt slag, så kallad first-in-class,vid behandling
avflertalet olika sjukdomar.

Denna information är sådan information som Annexin Pharmaceuticals AB
(publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 12 september 2018 kl. 08:15 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Jamal El-Mosleh, vd
Mobil: +46 70 331 90 51
E-mail: jamal.elmosleh@annexinpharma.com
www.annexinpharma.com

Om läkemedelskandidaten ANXV
ANXV är ett humant rekombinant protein, Annexin A5, främst avsedd för
akut behandling av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar med skador
och inflammation i blodkärlen. ANXV har en förmåga att skydda och
reparera blodkärlen samt motverka inflammationen. Därmed förväntas
ANXV att minska lidande och förhoppningsvis dödlighet för flera
patientgrupper med både sällsynta kärlsjukdomar och stora
folksjukdomar som hjärtinfarkt. ANXV har potential att bli
First-In-Class (produkt med nya unika verkningsmekanismer som är den
första i sitt slag på marknaden) för flera patientgrupper där det
finns stora icke tillgodosedda medicinska behandlingsbehov.
Ansökningsgrundande säkerhetsstudier pågår med ANXV, och Bolaget
planerar att påbörja klinisk fas I-studie i slutet av 2018.

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande
bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika
hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken.
Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV - ett humant rekombinant
protein, Annexin A5 - är främst avsedd för akut behandling av
patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Dessutom har
Bolaget en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som
uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin
Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för
storskalig tillverkning av Annexin A5. Produktionsprocessen är
patentansökt. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på
Nasdaq First North, kortnamn ANNX. Redeye är Bolagets Certified
Adviser. Se vidare: www.annexinpharma.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/annexin-pharmaceuticals-ab/r/annexin-gar-vidar...
http://mb.cision.com/Main/15539/2616086/907576.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.