Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-19

Annexin Pharmaceuticals AB: Annexin Pharmaceuticals AB ger statusrapport inför klinisk prövningsansökan.

Som tidigare kommunicerats beräknar Annexin att den kliniska fas
1-studien med läkemedelskandidaten ANXV kan starta i mitten av 2020
och att resultat av denna rapporteras i mitten av 2021. Själva
ansökan om att få starta studien beräknas inlämnas till
Läkemedelsverket i början av 2020.

Annexin har under hösten genomfört fördjupade studier för att förklara
bieffekten som ANXV givit i gnagare. Dessa studier har lett fram till
att vi anser oss kunna förklara denna oönskade effekt då studierna
givit stöd för att effekten är en immunreaktion i detta djurslag.
Denna typ av reaktion har inte registrerats i det andra undersökta,
större och mer människolika djurslaget.

En annan viktig information som de prekliniska studierna givit är att
beskriva säkra doser inför dosering i människa, i enlighet med
myndighetskrav. Dessa doser bedöms vara tillräckliga för att kunna ge
effekt i de sjukdomar bolaget fokuserar på.

Parallellt med dessa fördjupade studier, har ett arbete gjorts för att
rena läkemedelsprodukten från en liten mängd icke önskat protein.
Detta arbete har förlöpt väl och en väl beprövad metod att göra detta
har identifierats vara lämplig. För att säkerställa vårt metodval
inför kliniska studier har vi beslutat att göra ytterligare ett fåtal
bekräftande försök, vilka bedöms ta ett par veckor i anspråk.
Reningssteget kommer därefter appliceras på större mängder av
läkemedelsprodukten.

Bolaget avser att kommunicera när den kliniska ansökan formellt har
sänts in till och därefter också registrerats hos Läkemedelsverket.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Haegerstrand, vd, mobil: +46 70 575 50 37, e-mail:
anders.haegerstrand@annexinpharma.com

Denna informationen lämnades för offentliggörande den 19 december 2019
kl. 15:00

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande
bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika
hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken.
Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV - ett humant rekombinant
protein, Annexin A5 - är främst avsedd för akut behandling av
patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Bolaget har en
omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på
grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin
Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för
storskalig tillverkning av Annexin A5. Bolaget är baserat i Stockholm
och är noterade på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn ANNX.
Redeye är bolagets Certified Adviser. Tel. +46 (0) 8 121 576 90,
email certifiedadviser@redeye.se.

Om läkemedelskandidaten ANXV
ANXV är ett humant rekombinant protein, Annexin A5, främst avsedd för
akut behandling av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar med skador
och inflammation i blodkärlen. ANXV har en förmåga att skydda och
reparera blodkärlen samt motverka inflammationen. Därmed förväntas
ANXV att minska lidande och förhoppningsvis dödlighet för flera
patientgrupper med både sällsynta kärlsjukdomar och stora
folksjukdomar som hjärtinfarkt. ANXV har potential att bli
First-In-Class (produkt med nya unika verkningsmekanismer som är den
första i sitt slag på marknaden) för flera patientgrupper där det
finns stora icke tillgodosedda medicinska behandlingsbehov.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/annexin-pharmaceuticals-ab/r/annexin-pharmace...
https://mb.cision.com/Main/15539/2995631/1164901.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.