Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-22

Annexin Pharmaceuticals AB: Annexin Pharmaceuticals rapport för andra kvartalet 2019

Andra kvartalet 2019

· Periodens resultat uppgick till -5 990 TSEK (-7 757)
· Resultat per aktie uppgick till -0,34 kr (-0,95)
· Eget kapital per aktie uppgick till 1,60 kr (2,94)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6 290 TSEK
(-7 609)

Första halvåret 2019

· Periodens resultat uppgick till -11 536 TSEK (-16 743)
· Resultat per aktie uppgick till -0,65 kr (-2,39)
· Eget kapital per aktie uppgick till 1,60 kr (2,94)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -13 740
TSEK (-16 399)

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Den 2 juli meddelades att Jamal El-Mosleh lämnar VD-posten i
Annexin Pharmaceuticals AB. Styrelsen har inlett processen att
rekrytera en ny VD.

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande
bioteknikföretag inom

Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar,
som i

dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska
läkemedelskandidat ANXV

- ett humant rekombinant protein, Annexin A5 - är främst avsedd för
akut

behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen.
Bolaget har

en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår
på grund

av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har
etablerat

och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5.
Bolaget

är baserat i Stockholm och är noterade på Nasdaq First North, kortnamn
ANNX.

Redeye är Bolagets Certified Adviser. Tel. +46 (0) 8 121 576 90, email
certifiedadviser@redeye.se

Om läkemedelskandidaten ANXV
ANXV är ett humant rekombinant protein, Annexin A5, främst avsedd för
akut

behandling av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar med skador och
inflammation i blodkärlen. ANXV har en förmåga att skydda och reparera
blodkärlen samt motverka inflammationen. Därmed förväntas ANXV att
minska

lidande och förhoppningsvis dödlighet för flera patientgrupper med
både

sällsynta kärlsjukdomar och stora folksjukdomar som hjärtinfarkt. ANXV
har

potential att bli First-In-Class (produkt med nya unika
verkningsmekanismer

som är den första i sitt slag på marknaden) för flera patientgrupper
där det

finns stora icke tillgodosedda medicinska behandlingsbehov.
Fortsatt fokus mot start av klinisk studie
Sedan den förra rapporten har vi arbetat vidare med att stärka det
prekliniska datapaketet för Annexin A5 i linje med vår egen analys
och den återkoppling vi fick från Läkemedelsverket vid vårt möte i
slutet av april. De studier vi nu genomfört förtydligar bilden av
Annexin A5. De nya preliminära data som hittills inkommit stärker
bilden av att vi ska kunna gå vidare med läkemedelskandidaten med
studier i människa och till relevanta doser. Fortfarande återstår
ytterligare studier och sammanställning av studierapporter innan det
är dags att gå vidare mot nästa steg, att sammanställa ansökan om att
få starta den första kliniska studien med Annexin A5.

Mot den bakgrunden hyser vi fortsatt goda förhoppningar att under
andra halvåret 2019 både kunna lämna in ansökan att få starta
kliniska studier och också få Läkemedelsverkets klartecken för detta.
Vi kommer förstås att meddela marknaden när vi lämnar in ansökan.

Vi har under perioden också träffat och svarat på frågor från
aktieägare kring de förseningar som uppstått. Vi delar alla den
frustration över de förseningar som uppstått, men internt har vi
aldrig tvivlat på att vi måste fortsätta att driva projektet framåt.
Vår ambition är att vi under hösten ska lyckas etablera en tydligare
bild av såväl möjligheterna som utmaningarna med Annexin A5 och hur
vi avser att fortsätta driva projektet.

Vi tackar för aktieägarnas fortsatta stöd och förtroende och ser fram
emot att kunna nå ett par betydande milstenar under året.

Jamal El-Mosleh
Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jamal El-Mosleh, vd, mobil: +46 70 331 90 51, e-mail:
jamal.elmosleh@annexinpharma.com

Denna informationen lämnades för offentliggörande den 22 augusti 2019
kl. 08:30

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/annexin-pharmaceuticals-ab/r/annexin-pharmace...
https://mb.cision.com/Main/15539/2886162/1093605.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.