Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-31

Annexin Pharmaceuticals AB: Annexin Pharmaceuticals rapport för fjärde kvartalet 2018

Fjärde kvartalet 2018

Periodens resultat uppgick till -7 272 TSEK (-9 551)
Resultat per aktie uppgick till -0,41 kr (-1,62)
Eget kapital per aktie uppgick till 2,25 kr (4,15)
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5 251 TSEK
(-10 004)

Helår 2018

Periodens resultat uppgick till -28 847 TSEK (-30 927)
Resultat per aktie uppgick till -2,33 kr (-6,02)
Eget kapital per aktie uppgick till 2,25 kr (4,15)
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -28 502 TSEK
(-39 082)

Väsentliga händelser under perioden

· Den 6 december erhölls nya fynd som fick inverkan på en
studierapport som skulle legat till grund för ansökan hos
Läkemedelsverket om att få starta fas I-studier med ANXV vilket
medförde att studiestarten försenas.

· Den 21 december erhöll bolaget en justerad studierapport, med
tidigare icke-noterad toxikologisk effekt, för en av de två
säkerhetsstudier som genomförts med läkemedelskandidaten ANXV och att
bolaget behöver göra ytterligare prekliniska studier innan kliniska
studier med ANXV kan starta.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Den 1 januari 2019 anställdes Henrik Palm som Chief Financial
Officer (CFO). Henrik Palm kommer senast från en position som CFO och
vice VD i Karo Pharma AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Jamal El-Mosleh, vd
Mobil: +46 70 331 90 51
E-mail: jamal.elmosleh@annexinpharma.com
www.annexinpharma.com

Denna informationen lämnades för offentliggörande den 31 januari 2019
kl. 08:25 CET.

Om läkemedelskandidaten ANXV
ANXV är ett humant rekombinant protein, Annexin A5, främst avsedd för
akut behandling av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar med skador
och inflammation i blodkärlen. ANXV har en förmåga att skydda och
reparera blodkärlen samt motverka inflammationen. Därmed förväntas
ANXV att minska lidande och förhoppningsvis dödlighet för flera
patientgrupper med både sällsynta kärlsjukdomar och stora
folksjukdomar som hjärtinfarkt. ANXV har potential att bli
First-In-Class (produkt med nya unika verkningsmekanismer som är den
första i sitt slag på marknaden) för flera patientgrupper där det
finns stora icke tillgodosedda medicinska behandlingsbehov.

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande
bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika
hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken.
Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV - ett humant rekombinant
protein, Annexin A5 - är främst avsedd för akut behandling av
patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Dessutom har
Bolaget en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som
uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin
Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för
storskalig tillverkning av Annexin A5. Produktionsprocessen är
patentansökt. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på
Nasdaq First North, kortnamn ANNX. Redeye är Bolagets Certified
Adviser. Tel. +46 (0) 8 121 576 90, email certifiedadviser@redeye.se
(certifiedadviser@redeye.se%20)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/annexin-pharmaceuticals-ab/r/annexin-pharmaceu...
https://mb.cision.com/Main/15539/2729067/983936.pdf

Författare Cision