Du är här

2017-09-22

Annexin Pharmaceuticals AB: "Loss of function" mutation i Annexin A5 genen leder till att Annexin A5 inte fungerar som den ...

Detta är förenat med svår sjukdomsbild i hjärt- och kärlsystemet.

Annexin Pharmaceuticals meddelar i dag att det första patientfallet
med en så kallad "loss of function" mutation i Annexin A5-genen och
samtidigt allvarlig återkommande hjärt-och kärlsjukdom är
identifierad.

Annexin Pharmaceuticals deltog vid "9th International Conference on
Annexins" i Cold Spring Harbour-laboratoriet, New York den 17 - 19
september. På mötet presenterades ett patientfall där en medelålders
patient med allvarlig och återkommande kärlsjukdom beskrevs. Det
behandlande läkarteamet från University of Alabama, USA, har letat
efter förklaringar till patientens tillstånd och kunde först inte
finna någon orsak till sjukdomen. De har därefter använt en modern
metod - helgenomsekvensering - för att identifiera eventuella
förändringar (mutationer) i gener som kan vara orsak till
sjukdomsbilden. De har hos patienten identifierat en tidigare okänd
mutation av typen "loss of function" i Annexin A5 genen, vilket
betyder att proteinet Annexin A5 inte fungerar som det ska, med
minskad eller helt försvunnen aktivitet.

"Det finns flera studier som kopplar mutationer i Annexin A5 genen
till låga halter av Annexin A5 samt ökad risk för tidig hjärtinfarkt
och återkommande graviditetsproblem med mera. Dock är detta första
gången där så kallade "loss of function" mutation i Annexin A5-genen
identifieras och beskrivs som orsaken till en allvarlig sjukdomsbild
i hjärt-och kärlsystemet. Ännu vet vi inte hur många patienter som
finns med denna Annexin A5 genförändring och som lider av minskad
eller helt försvunnen Annexin A5-aktivitet. Det är för tidigt att
säga om vi kan hjälpa dessa patienter med ersättningsterapi med
Annexin A5, som i dag görs med andra läkemedel, till exempel vid
vissa koagulations- eller hormonrubbbningar som hemofili och
diabetes. Men detta är ett viktigt fynd och ytterligare ett framsteg
i vår förståelse av Annexin A5 och dess signifikans för sjukdomar och
våra möjligheter att hjälpa dessa patienter." säger CSO/CMO Anna
Frostegård.

"Detta fynd är ett stort framsteg och kan vara en riktig "gamechanger"
på det sätt att förutom de särsjukdomar (orphan diseases) som vi
tidigare identifierat, att det nu eventuellt finns ytterligare en
ovanlig patientgrupp som vi kan ha potential att behandla med vår
läkemedelkandidat ANXV som är ett rekombinant humant protein, Annexin
A5" säger VD Annette Colin Lövgren.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annette Colin Lövgren, VD

Mobil: +46 70 319 06 76
E-mail: annette.colinlovgren@annexinpharma.com

www.annexinpharma.com

Denna information är sådan information som Annexin Pharmaceuticals AB
(publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 22 september 2017 kl. 08.30 CET.

Om läkemedelskandidaten ANXV
ANXV är ett humant rekombinant protein, Annexin A5, främst avsedd för
akut behandling av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar med skador
och inflammation i blodkärlen. ANXV har en förmåga att skydda och
reparera blodkärlen samt motverka inflammationen. Därmed förväntas
ANXV att minska lidande och förhoppningsvis dödlighet för flera
patientgrupper med både sällsynta kärlsjukdomar och stora
folksjukdomar som hjärtinfarkt. ANXV har potential att bli
First-In-Class (produkt med nya unika verkningsmekanismer som är den
första i sitt slag på marknaden) för flera patientgrupper där det
finns stora icke tillgodosedda medicinska behandlingsbehov.
Ansökningsgrundande säkerhetsstudier pågår med ANXV, och bolaget
planerar att påbörja klinisk fas I-studie under andra kvartalet 2018.

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande
bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika
hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken.
Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV - ett humant rekombinant
protein, Annexin A5 - är främst avsedd för akut behandling av
patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Dessutom har
bolaget en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som
uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin
Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för
storskalig tillverkning av Annexin A5. Produktionsprocessen är
patentansökt. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på
Nasdaq First North, kortnamn ANNX. Redeye är bolagets Certified
Adviser. Se vidare: www.annexinpharma.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/annexin-pharmaceuticals-ab/r/loss-of-function-...
http://mb.cision.com/Main/15539/2352087/726049.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.