Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-04

Anodaram AB: Anodaram i slutförhandling om förvärv av ny verksamhet

Som tidigare kommunicerats har Anodaram under en tid förberetts för
förvärv av ny verksamhet.

Anodaram befinner sig nu i slutförhandling om förvärv av ett bolag
("Målbolaget") och bedömer att transaktionen ska kunna offentliggöras
på måndag den 7 mars 2016.

Transaktionen förväntas ha följande struktur:

· Anodaram förvärvar Målbolaget mot betalning i form av nyemitterade
aktier.

· Anodaram genomför samtidigt en riktad nyemission om 9 MSEK och
kommer efter förvärvet genomföra en publik nyemission till
allmänheten om 21 MSEK. Den publika nyemissionen kommer att vara
fullt säkerställd genom emissionsgarantier. De båda emissionerna
kommer att genomföras på samma villkor.

· Den riktade nyemissionen och den publika emissionen kommer att
avse units, där varje unit består av en aktie och en teckningsoption.
Fyra teckningsoptioner ger rätt att teckna en ny aktie i Anodaram.

· Anodarams befintliga aktieägare (d v s de utestående 4 010 500
aktierna) kommer att för varje aktie vederlagsfritt erhålla en
teckningsoption av samma slag som de teckningsoptioner som ges ut i
nyemissionerna. Anodaram kommer att ansöka om listning av
teckningsoptionerna på Nasdaq First North.

· Anodarams befintliga ägare (d v s de utestående 4 010 500
aktierna) kommer efter fullbordat förvärv av Målbolaget samt
genomförda nyemissioner att behålla en andel om cirka 9 procent.

· Transaktionen är villkorad av godkännande av Anodarams årsstämma,
som är planerad att äga rum den 7 april 2016. Vid årsstämman kommer
även framläggas förslag om namnbyte på Anodaram, val av ny styrelse,
antagande av ny bolagsordning samt andra beslut med anknytning till
förvärvet och verksamhetsbytet. Årsstämman föreslås bemyndiga
styrelsen att besluta om avstämningsdag för rätten för Anodarams
ägare att vederlagsfritt erhålla en teckningsoption per aktie.
Avstämningsdagen är planerad att infalla i omedelbar anslutning till
årsstämman.

· Anodaram kommer att upprätta ett dokument motsvarande sådan
bolagsbeskrivning som upprättas vid nynoteringar på Nasdaq First
North. Offentliggörande av detta dokument beräknas, givet godkännande
av Nasdaq First North, att ske omedelbart efter årsstämman.

Anodaram bedömer att parterna är överens i alla väsentliga delar och
att offentliggörande ska kunna ske den 7 mars 2016. Vad som återstår
inför offentliggörandet är bland annat att färdigställa letter of
intent med Målbolagets huvudägare om förvärv av deras aktier, ingå
emissionsgarantiavtal med garanterna av den publika nyemissionen samt
att säkerställa emissionslikviden i den riktade nyemissionen genom
deposition.

För ytterligare information, kontakta
Erik Nerpin, styrelseordförande
Tel 070 620 73 59

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/anodaram-ab/r/anodaram-i-slutforhandling-om-fo...
http://mb.cision.com/Main/11067/9928696/484620.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.