Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-07

Anodaram AB: Anodarams årsstämma beslutade om namnbyte till SaltX Technology Holding AB och förvärv av ClimateWell AB

Vid dagens årsstämma i Anodaram AB beslutades att genomföra det
tidigare annonserade namnbytet till SaltX Technology Holding AB och
att i samband därmed förvärva ClimateWell AB genom apportemission och
genomföra emissioner av aktier och teckningsoptioner som sammantaget
tillför bolaget 30 MSEK.

Nästa steg i ombildningen till SaltX Technology Holding AB är att
upprätta en bolagsbeskrivning som ska godkännas av Nasdaq First
North. Arbetet med detta pågår. Efter Nasdaq First North:s
godkännande av bolagsbeskrivningen samt registrering av samtliga
beslut hos Bolagsverket kommer aktiens ticker på Nasdaq First North
ändras till SALT B och en ny hemsida att presenteras.

Årsstämman fattade nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i
enlighet med framlagda förslag och beskrivs i detalj i
stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets hemsida
www.anodaram.se
(http://file///Y:/Solbergs%20jobb/Anodaram%20(WYA)/PR/Pressreleaser/2016-04-07%20St%C3%A4mmohandlingar/www.anodaram.se).

· Fastställelse av resultat- och balansräkning för 2015
· Resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag, innebärande
att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2015

· Styrelsen och VD:n beviljades ansvarsfrihet
· Minskning av aktiekapitalet för att optimera aktiekapitalet inför
förvärvet av ClimateWell AB

· Förvärv av samtliga aktier i ClimateWell AB genom apportemission
· Namnbyte till SaltX Technology Holding AB
· Ny bolagsordning med bl a ändrat verksamhetsföremål
· Beslut om emission av teckningsoptioner till existerande
aktieägare, innebärande att samtliga aktieägare före förvärvet av
ClimateWell AB erhåller en teckningsoption vederlagsfritt

· Beslut om emission av aktier och teckningsoptioner till
allmänheten

· Beslut om emission av aktier och teckningsoptioner till
emissionsgaranter och som arvoden

· Ny styrelse, bestående av Åke Sund, Tommy Nilsson, Juan Hernandez
Zayas, Olle Nordström och Lennart Rolfsman

· Åke Sund valdes till ny styrelseordförande
· Omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers som revisor;
auktoriserade revisorn Claes Sjödin fortsätter som huvudansvarig
revisor

· Ett totalt årligt styrelsearvode om 700 000 SEK
· Arvode till revisorerna enligt godkänd räkning
· Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
· Beslut om emission av teckningsoptioner inom ramen för ett
incitamentsprogram

För vidare information, vänligen kontakta
Åke Sund, Styrelseordförande Tel 070 667 00 74
Karl Bohman, VD, Tel: 0705 600 268

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/anodaram-ab/r/anodarams-arsstamma-beslutade-om...
http://mb.cision.com/Main/11067/9951564/498134.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.