Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-06

Anoto Group AB: Anotos styrelse kommer överens med Nethus Investment Ltd. och Solt Works Co. Ltd. om reviderad dagordning f...

Stockholm, 6 januari 2020 ? Anoto Group AB (Anoto) meddelar idag att Anoto
har kommit överens med Nethus Investment Ltd. (?Nethus?) och Solt Works Co
Ltd. (?Soltworks?), bolagets störta aktieägare som tillsammans företräder
cirka 17,3 procent av aktierna och rösterna i Anoto, att revidera
dagordningen för Anotos extra bolagsstämma som kommer att äga rum den 13
januari 2020 (?Stämman?), genom att dra tillbaka förslaget om konvertering
av lån från anställda till stamaktier i Knowledge AI Inc. (?Knowledge AI?)
under punkt 8 på dagordningen för Stämman.

Nerthus och Soltworks höll med Anotos styrelse om såväl betydelsen som
nödvändigheten av det föreslagna optionsprogrammet i Knowledge AI och
bemyndigandet för styrelsen att besluta om nyemission av 20 miljoner
aktier.

Avseende konvertering av lån från anställda till stamaktier i Knowledge AI
enligt förslaget under punkt 8 på dagordningen för Stämman, förekom en
missuppfattning avseende förslagets beskaffenhet.

Dessa lån utställdes för att finansiera utvecklingen av Knowledge AI:s
verksamhet innan Soltworks investerade i preferensaktier i Knowledge AI
till en värdering av 15 miljoner amerikanska dollar. Anoto äger 100 % av
stamaktierna i Knowledge AI. Värderingen av stamaktierna bestäms
uteslutande av värderingsinstitut som har blivit godkända av amerikanska
myndigheter. Enligt Section 409A i the US Internal Revenue Code måste alla
amerikanska startup företag värderas. I enlighet med nämnda värdering,
värderades stamaktierna i Knowledge AI till 7,5 miljoner amerikanska
dollar, varav värderingen per stamaktie var hälften av värderingen av
preferensaktiernas styckpris. Denna skillnad i värdering är vanligt
förekommande på grund av de risker som är förenade med startup företag samt
att preferensaktier innehar likvidationspreferenser som stamaktier inte
innehar. Ett bolags preferensaktier kan värderas så mycket som fem till tio
gånger högre än bolagets stamaktier vid bolagets startfinansiering.

När Soltworks erbjöds att investera i Knowledge AI var Soltworks medvetet
om lånen från anställda i Knowledge AI. Vetskapen om att Knowledge AI:s VD
och andra anställda i Knowledge AI hade investerat egna medel i syfte att
utveckla Knowledge AI:s verksamhet gav Soltworks trygghet avseende sin
investering i Knowledge AI.

Efter diskussioner med Nerthus och Soltworks har styrelsen i Anoto
emellertid beslutat sig för att dra tillbaka sitt förlag under punkt 8 på
dagordningen för Stämman.

För ytterligare information, kontakta:
Joonhee Won, CEO

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com
Anoto Group AB (publ), Reg.No. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

Om Anoto Group

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen
för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av
dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt
skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade
teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara.
Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor
runtom i världen. Numera är Anoto en cloudbaserad tjänsteleverantör som
genom sitt patenterade mönster möjliggör insamling av digital big data från
det analoga. Anoto Cloud innehåller Anotos fyra lösningar: KAIT ? världens
första AI-lösning inom offline-utbildning, ACE ? Anotos nya och förbättrade
lösning för enterprise forms, aDNA ? Anotos lösning för säker interaktiv
marknadsföring, och Dr. Watson ? Anotos lösning för biometrisk
autentisering och säkerhet. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms
Small Cap-lista under ANOT.

Bilaga

* Anoto_EGM Revision_PR_SV_ver2

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.