Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-11

Anoto Group AB: Offentliggörande av informationsmemorandum avseende Anotos företrädesemission

Stockholm, 11 september 2018 – Anoto Group AB (publ) (”Anoto”) har
upprättat ett informationsmemorandum avseende den företrädesemission som
offentliggjordes den 6 september 2018.

Informationsmemorandumet avseende Anotos företrädesemission finns nu
tillgängligt på Anotos hemsida (www.anoto.com

).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joonhee Won, VD

För mer information om Anoto: www.anoto.com

eller e-post ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), org. nr. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm
Tel. +44 (0) 1256 774400 

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner,
uniträtter eller andra värdepapper i Anoto.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon
annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner, eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra
åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta
pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt
som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana
krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Inga uniträtter, betalda tecknade units, aktier eller teckningsoptioner har
registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från
1933, i dess nuvarande lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt
någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte
erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i
enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som
inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i
USA.

Om Anoto

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen
för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av
dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt
skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade
teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara.
Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor
runtom i världen. Anoto använder nu också sitt mönster, sin optik och sin
bildbehandlingsexpertis för att överbrygga analoga och digitala domäner
genom ett initiativ känt som Anoto DNA (ADNA). ADNA gör det möjligt att
unikt och diskret märka fysiska objekt och sedan enkelt identifiera dessa
enskilda objekt med hjälp av allmänt förekommande mobila enheter, såsom
smartmobiler och surfplattor. ADNA möjliggör spännande möjligheter för
produktinnovation, marknadsinsikter och kontroll av distributionskedjan.
Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.

Bilaga

* Anoto Group AB (publ) - Pressmeddelande_180911_SV

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.