Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-01

ANOTO GROUP AB: RAPPORT JANUARI – MARS 2017

Anoto Group AB
Interimsrapport

RAPPORT JANUARI – MARS 2017

-- Nettoförsäljningen för Q1 uppgick till 46 (45) miljoner kronor.
-- Nettoförlust efter skatt sjönk avsevärt till 34 (62 Kv1 2016) miljoner
kronor vilket inkluderar extraordinära nedskrivningar om 11 miljoner
kronor. Nedskrivningarna i Q1 inkluderar extraordinära kostnader om 8,2
miljoner kronor avseende stängningen av kontoren i Lund och Norrköping som
tillkännagivits under kvartalet och andra poster om totalt 3 miljoner
kronor inklusive nedskrivningar av inventarier.
-- Bruttomarginalen för kvartalet uppgick till 35% (40%) vilket är något högre
än de 34% som rapporterades för Q4 2016 men lägre än bruttomarginalen om
40% som uppnåddes i Q1 2016. Minskningen av bruttomarginalen över ett år
kan i huvudsak hänföras till att Pen Generations numera är en del av
koncernen och den ökande andelen av omsättningen som Pen Generations
representerar.
-- Overheadkostnader för kvartalet uppgick till 48 (80) miljoner kronor. Detta
är betydligt lägre än tidigare kvartal och 40% lägre än Q1 2016 beroende på
kostnadsbesparingar som genomförts.
-- Vinst per aktie efter utspädning för Q1 uppgick till -0,01 (-0,06)kronor.
-- Anoto har ingått ett nytt avtal med SMark Co., Ltd. (SMark) avseende Anoto
DNA (ADNA). SMark har investerat 5 miljoner USD i Anoto och använder Anotos
mikropunktsmönster i alla sina produkter. Anoto kommer att erhålla 20% av
alla SMarks ADNA-intäkter. Denna investering slutfördes i maj.
-- Omstruktureringen och konstnadsreduktionen börjar ge positivt avtryck i
Anotos finansiella resultat även om det fortfarande finns finansiella
utmaningar kortsiktigt. För ytterligare information se avsnittet: Risker
och osäkerheter.

Kommentarer från VD

SUMMERING

Anotos fokus under 2017 fortsätter vara att uppnå lönsamhet genom att
koncentrera verksamheten på enbart tre existerande affärsområden, vilka är
relaterade till varandra (Livescribe Retail Business, Enterprise Forms och
Education Business), samt uppnå tillväxt genom Anoto DNA-initiativet.

Under Q1 2017 fortsatte omstruktureringen av verksamheten och vi tillkännagav
beslutet att stänga kontoren i Lund, Norrköping och Wetherby. Beslutet att
stänga regionala kontor motiverades av såväl behovet av att konsolidera
beslutsprocesser och öka kommunikation som behovet av att reducera kostnader.
Bolaget har lidit av bristande kommunikation. Kunder var osäkra på vem de
skulle kontakta och ansvarsområden var oklara.

Anoto hade tio kontor i världen förra året. Efter omstruktureringen kommer
Anoto att ha endast två kontor.

Det är värt att notera att, trots en minskning av mer än 100 anställda och
stängning av sju kontor, bruttoomsättningen inte påverkats negativt av
omstruktureringen utan ökat med 2% i förhållande till 2016 samtidigt som
kostnaderna är 40% lägre än i Q1 2016.

Produktifieringen av Anoto DNA (ADNA) fortsatte med kraft i Q4 2016 och en
förbättrad version släpptes i Q1 2017. Affärer och tekniskt samarbete med SMark
har också fortsatt och under Q1 ingick vi ett nytt avtal med SMark om ADNA.

SMark har investerat 5 miljoner USD i Anoto och SMark kommer att använda Anotos
mikropunktsmönster i alla sina produkter. Anoto kommer också att erhålla 20% av
alla SMarks ADNA intäkter. Anoto kommer att betala 20% av sina intäkter till
SMark då Anoto använder teknologi utvecklad av SMark avseende tryck och skydd
mot förfalskningar. SMarks investering i Anoto genomfördes den 4 maj.

UTSIKTER
De flesta initiativen för kostnadsreduktion och effektivitetsförbättringar som
initierades i april 2016 har genomförts och därmed kommer Anotos fokus att
växla mot vinstgivande tillväxt. Försäljningsaktiviteter koncentreras till
starka tillväxtområden som emerging markets och offentliga sektorn. För att
stödja den accelererande försäljningen investerar Anoto i en ny plattform för
utveckling av pennhårdvara och pågående mjukvaruutveckling för att möta behoven
i en föränderlig affärsmiljö. Anoto har nyligen släppt version 1 av ADNA för
vissa utvecklare och en ADNA demoapp kommer snart att vara tillgänglig för
några parter med vilka vi arbetar för att kommersialisera denna affärsgren.
Anoto kommer också att vara värd för ett globalt rundabordssamtal för nya
lösningar i Seoul under juni 2017 då Anotos partners kommer att dela med sig av
sina senaste tekniska utvecklingar och lösningar. Vi tror att detta ökade
samarbete kommer att ytterligare stimulera tillväxt genom geografisk expansion.

Nyckelordet för 2016 var kostnad, i år är det lönsam tillväxt.

Joonhee Won

CEO, Anoto Group AB (publ)

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.