Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-09

ANOTO GROUP AB: RAPPORT JANUARI–SEPTEMBER 2017

Anoto Group AB
Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler

RAPPORT JANUARI–SEPTEMBER 2017

-- Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 51,6 MSEK, vilket utgör en
ökning med 30 % på årsbasis och med 5 % på kvartalsbasis. Ökningen beror i
första hand på stabil försäljning för Pen Generations och ökande försäljning
för Livescribe.

-- Bruttomarginalen för kvartalet uppgick till 41 % jämfört med 31 % under
föregående år. Marginalen är ungefär densamma som för föregående kvartal (43 %)
och inkluderar inverkan av en uppgörelse om ett depositionskonto om 375 000 USD
och ökade marginaler för Livescribe och Pen Generations.

-- Overheadkostnaderna för kvartalet uppgick till 17 MSEK. Det utgör en
väsentlig minskning från 112 MSEK för samma kvartal föregående år. Kostnaderna
för detta kvartal överensstämmer tämligen väl med föregående kvartal (15 MSEK)
trots de slutliga åtagandena vid avvecklingen av verksamheten vid kontoret i
Lund.

-- Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK vilket innebär två positiva kvartal
i rad. Resultatet kontrasterar starkt mot -103,9 MSEK som rapporterades 2016.
Förändringen till det bättre beror på ökande försäljning, förbättrade
bruttomarginaler, den betydande kostnadsbesparingen till följd av
omstruktureringen samt nedskrivningen av engångskaraktär (37,7 MSEK) under
föregående år.

Kommentarer från VD

Anoto uppnådde ett positivt rörelseresultat för andra kvartalet i rad.
Betydande omsättningsökning kunde emellertid inte uppnås, i första hand på
grund av minskad efterfrågan för befintliga pennor eftersom kunder senarelade
sina order för pennor i väntan på att en ny penna skulle komma.

Den nya AP-701 pennan, kallad U-pen (förkortning av Ubiquitous Pen), är Anotos
nya penna med produktion som startat i november 2017. De flesta tekniska
specifikationerna har förbättrats jämfört med den tidigare pennan samtidigt som
hela tillverkningspriset sänkts. Minskad tillverkningskostnad uppnåddes
huvudsakligen genom pennans design där vi gjorde det möjligt att sänka
tillverkningskostnaden (MVA, den kostnad som är hänförlig till fabriken) genom
pennans enkla design. U-pennan har uppdaterad firmware som gör det möjligt att
använda pennan i plattformarna Anoto, Livescribe eller Pengen. Den kan, med
andra ord, användas som en formulärpenna, en penna för digitala anteckningar
och en penna för strömmad utbildning. Den har ett dual-mode Bluetooth chip
(Classic och LE) samt längre batteritid (10 timmar kontinuerligt skrivande) i
en penna med den minsta diametern (11 mm) vi någonsin har producerat.

Pennan slår rekord i många avseenden. Den slår rekordet för kortaste
utvecklingstid (10 månader) från start till mål. Den slår också rekordet för
minsta utvecklingsbudget. Den är den mest kompakta pennan när det gäller
diameter och längd. Den är pennan med lägsta tillverkningskostnad. Och
slutligen har den kortaste tillverkningsledstiden. Med den här pennan har ett
avgörande misstag från tidigare pennor rättats till. Eftersom tidigare pennor
använde komponenter med lång ledtid tog det lång tid att leverera färdiga
produkter till kunder. Kortare ledtider för komponenter betyder snabbare
leverans och bättre service till kunder.

Effekten av U-Pen är betydelsefull för Anotos nya prisstrategi att ta mindre
betalt för hårdvara och maximera återkommande intäkter genom intäkter från
programvara och mönster. I synnerhet genomgår affärsområdet Enterprise
Solutions en fullständig omstrukturering av sin affärsmodell, varvid vi
erbjuder en prisstruktur som möjliggör lägre inledande investering och ökar
användningen av pennor. För att stödja en sådan omvandling utvecklar Anoto en
ny plattform för att komplettera den befintliga Anoto Live Forms (ALF). Den nya
plattformen Anoto Enterprise Forms (AEF) är i första hand inriktad på stora
företag och ökar skalbarhet och hur lätt det går att integrera i kundens eget
system.

Tidigare hade Anoto olika plattformar, olika utvecklingsverktyg för
mjukvaruutvecklare (SDK) samt olika firmware i Livescribe, Pen Generations och
Anoto. Trots att alla tre plattformarna använde Anoto-teknologi, kunde olika
pennor inte fungerar med olika Anotos mönster och mobilappar. Dubblering av
kostnader för att upprätthålla de olika plattformarna var oundviklig. Med den
nya U-Pen har Anoto till slut uppnått full konvergens och integrering. Det är
ett annat skäl till att tillkomsten av U-Pen är viktigt för Anoto.

Under tredje kvartalet av innevarande år har Anoto slutfört den första
utvecklingsfasen för ADNA-teknologi och kommersiellt lanserat appen ADNA
Discovery. Den första fasen kallas "Interaktivt papper" där Anoto utvecklade
mönster, som är nästan osynliga för blotta ögat, och som gör böcker, tidningar,
annonser och andra pappersprodukter digitalt interaktiva. ADNA-teknologi
skiljer sig markant från alla andra befintliga alternativ när det gäller
tryckbarhet, unika egenskaper och tillämpningarnas flexibilitet. I ADNA kan
många olika mönster tillämpas på en enstaka sida och möjliggöra olika former av
interaktion med läsare.

Den viktigaste aspekten på lanseringen är att den möjliggör lätt omställning
till ADNA-teknologi för kunderna. I stället för att fungera som en
tjänsteleverantör för ett fåtal kunder är ADNA nu en produkt snarare än en
tjänst. Den aktuella versionen av ADNA gör det möjligt för kunder att tillämpa
ADNA på sina produkter med hjälp av ADNA SDK och sina egna befintliga resurser
för apputveckling.

Rörelsekostnaderna (OPEX) förblev oförändrade på 17 MSEK och
utvecklingskostnaderna för U-Pen minimerades. Avgångsvederlag och
omstruktureringskostnader för kontoren i Lund och Norrköping ingår fortfarande
i rörelsekostnaderna för tredje kvartalet men förväntas upphöra i november
2017.

UTSIKTER och framtida strategi

Jag anser att Anoto nu är ett helt annat företag. Det har en annan
affärsmodell, dramatiskt förbättrad och effektiv kostnadsstruktur samt en
väldefinierad strategi för diversifiering. Det är min avsikt att skapa en
stabil intäktsbas för Anoto så att bolaget inte längre är beroende av stora
engångsaffärer för sin överlevnad. Förvärvet av Livescribe medför viss
stabilitet eftersom försäljningen i detaljhandeln sällan fluktuerar på ett
volatilt sätt. Genom att ändra sammansättningen av vår kundbas inom
affärsområdet Företagsformulär från småskaliga SI partners till storskaliga
kunder som betjänas direkt kommer också stabiliteten att öka. Det är kärnan i
det som jag kallar Anoto 2.0.

Anoto 2.0 definieras som en effektiv och produktiv organisation: enkel
produktstruktur (en firmware-bas, en programvaruplattform och en sammanhängande
hårdvaruportfölj), minskat beroende av hårdvara, ökad betoning på återkommande
programvaru- och mönsterintäkter samt en diversifierad intäktsstruktur.

Anoto har nu bara fyra tydliga affärsområden: ADNA, Företagsformulär,
Anteckning och Utbildning (OEM). Bolaget har ett enhetligt FoU-team, ett
tillverkningsteam, ett integrerat team för programvara och mobilappar samt ett
försäljningsteam. Dessa slimmade team hanterar på ett effektivt sätt Anotos
hela produktsortiment.

Tro det eller ej, Anoto har omvandlats fullständigt på ett år. Men vi har
fortfarande väg kvar att gå. Vi håller på att ta de sista stegen i omskapandet
av företaget och vi har påbörjat utvecklandet av en annan penna inom
plattformen och denna förväntas vara färdig i juni nästa år. När detta uppnåtts
kommer det att innebära en ytterligare minskning av vår utvecklingstid.

Q4 utgör början på Anoto 3.0. Produktionen av den nya AP 701 pennan har börjat
i november 2017. Vårt mål inom affärsområdena Formulär och Utbildning (OEM) är
att koncentrera oss på ett begränsat antal storskaliga kunder som köper flera
hundra tusen pennor per år. För närvarande för vi diskussioner med ett globalt
läkemedelsföretag om att utveckla en biometrisk penna för digital
verifieringskedja (Digital Audit Trail). Vår penna har tids- och datumstämpel
men med den biometriska pennan kommer det att vara möjligt att bestyrka
användaren också. Pennan förväntas öppna nya marknader för användning i stor
skala. Vi arbetar också med ett utbildningsföretag om att bygga en plattform
för utbildning och testning online med användning av vår penna. Vår penna är en
idealisk inmatningsenhet för testning och utbildning online. Vi förväntar oss
att dessa initiativ kommer att leda till att ett stabilt och tillräckligt
intäktsflöde byggs upp.

Om vi har fem kunder som vardera köper 200 000 pennor om året kommer vi att ha
en stabil verksamhet med en miljon enheter och med betydande återkommande
programvaruintäkter. Det innebär att de stora engångstransaktioner som Anoto
historiskt sett har förlitat sig på nu kommer att bli "kronan på verket".

Vi har nu klarat av kostnadsbesparingarna men fokus på effektivitet och
produktivitet kommer att fortsätta. Vi har nu avslutat arbetet med att lägga
bördorna från förr bakom oss. Jag anser att vi har alla de rätta pusselbitarna
för att till slut gå vidare. Ökande intäkter och vinster kommer att ge oss
medel för att satsa på vår framtid och att förverkliga våra mål för Anoto 3.0.

Joonhee Won VD, Anoto Group AB (publ)

Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 9 november 2017 kl. 08.45 CET.

KALENDER FÖR 2018

Q4 rapport – 28 februari 2018

Gå till www.anoto.com/investors för aktuell information. För ytterligare
information

Vänligen kontakta:

Joonhee Won, VD Email: ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ.) org. nr. 556532-3929 Mobilvägen 10 SE-223 62 Lund,
Sverige Tele: +46 46 540 12 00 www.anoto.com

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.