Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-10-21

Ansvarsfulla placeringar – inte längre en nisch

wysiwyg_image

Ansvarsfulla placeringar, det vill säga investeringar som tar hänsyn till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning, började som en mindre nischmarknad, men har under senare år utvecklats till en viktig del av den globala marknaden. Hållbara och etiska investeringar är mycket viktiga för många investerare. Tillgångar som förvaltas enligt ansvarsfulla principer fortsätter att växa i takt med att pensionsfonder, nationella placeringsfonder och andra institutioner i allt högre grad prioriterar den här typen av investeringar. Allt fler enskilda investerare i Sverige intresserar sig för ansvarsfulla investeringar. Vissa ser den här typen av investeringar som ett sätt att framhäva sina personliga värderingar, medan andra anser att hållbara investeringar kan skapa en diversifierad och robust portfölj.

Oavsett om du är en rutinerad räv eller helt enkelt bara är nyfiken på den här relativt nya investeringsmetoden anser vi att det kan vara en bra idé att bekanta sig med grunderna. I den här artikeln ger vi dig en översikt av ansvarsfulla placeringar och går igenom dess historia, olika metoder och potentiella fallgropar.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Vad är ansvarsfulla placeringar?

Ansvarsfulla placeringar tar hänsyn till faktorer som ett företags miljöstyrning, sociala ansvar, bolagsstyrning och etiska värderingar – vanligtvis tillsammans med ekonomiska och företagsmässiga faktorer. Den här typen av investeringar kan vara ett sätt att dra nytta av faktorer som traditionellt sett inte använts på marknaden. Hur ett företag hanterar en råvaruresurs eller behandlar sin personal kan få långvariga ekonomiska effekter, även om den här typen av faktorer sällan inkluderas i kortsiktiga ekonomiska analyser. Ansvarsfulla placeringar kan inkludera många olika kriterier, men här följer några vanliga exempel.

wysiwyg_image

Varför investerare väljer ansvarsfulla placeringar

Det finns många skäl för investerare att placera sina pengar i hållbara och ansvarsfulla investeringar, men det handlar vanligtvis om två primära saker: att investera i linje med sina personliga värderingar och att skapa en diversifierad portfölj.

  1. Lägga investeringar i linje med personliga värderingar

Om du har ett stort engagemang inom frågor som rör miljö, socialt ansvar eller bolagsstyrning kan ansvarsfulla placeringar vara ett sätt att leva som man lär. Ansvarsfulla placeringar kan vara ett sätt att minska motsättningarna mellan dina investeringar och dina personliga värderingar, samtidigt som du bibehåller en diversifierad och robust investeringsstrategi som hjälper dig att nå dina långsiktiga mål.

Ansvarsfulla placeringar ger dig också möjligheten att stödja initiativ som är viktiga för dig, till exempel företag inom förnybar energi, grön teknik, teknik som minskar koldioxidutsläpp, utbildning och sjukvård. Genom att investera i företag vars teknik eller metoder ligger i linje med dina egna värderingar stödjer du företag som du anser verkar för en bättre framtid.

  1. Skapa en diversifierad portfölj

Genom att ta hänsyn till faktorer som miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning är det möjligt att skapa en diversifierad portfölj som står emot miljöförändringar, minskar icke-ekonomiska risker och utnyttjar unika möjligheter. Ansvarsfulla placeringar kan hjälpa investerare att anpassa sig i takt med att världen förändras.

Icke-ekonomiska faktorer som miljöpåverkan, arbetsförhållanden och bolagsstyrning syns inte alltid i traditionella balansräkningar, men de kan definitivt påverka ett företags resultat. Hållbara och ansvarsfulla investeringar tar hänsyn till dessa faktorer och kan identifiera möjligheter och risker som andra kanske inte tänker på.

En kort historik

Socialt ansvarsfulla investeringar har funnits i många årtionden. Dagens ansvarsfulla placeringar växte fram ur FN:s principer för ansvarsfulla investeringar från år 2006. År 2005 samlade dåvarande generalsekreteraren Kofi Annan en grupp som bestod av några av världens största institutionella investerare, och tillsammans utvecklade de sex principer. De sex principerna för ansvarsfulla investeringar introducerades i april 2006 på börsen i New York. Sedan dess har listan med företag som deltar växt från 100 till över 3 000, och beloppen som förvaltas enligt dessa principer har ökat enormt. De olika typerna av ansvarsfulla investeringar var till en början endast tillgängliga för institutionella investerare, men under de senaste åren har det blivit allt enklare för privatpersoner att placera sina pengar på ett ansvarsfullt sätt. Privatpersoner kan till exempel skapa en portfölj som använder sig av fonder eller börshandlade fonder som följer ansvarsfulla principer.

Till en början handlade ansvarsfulla investeringar om att undvika företag som agerade på ett sätt som fick negativa sociala och miljömässiga konsekvenser. Ansvarsfulla investeringar har blivit allt mer populära och i dag handlar det ofta lika mycket om resultat som sociala och miljömässiga faktorer.

Olika metoder

Det finns många olika metoder för att investera på ett ansvarsfullt sätt. Beroende på dina värderingar och din personliga situation kanske en metod eller en mix av flera metoder passar dig bäst. Det är ett beslut som du måste fatta själv.

  • Exkludera. Investerare eller förvaltare kan välja att exkludera och inte investera i vissa företag, sektorer och branscher. Exkluderingarna bygger vanligtvis på miljömässiga, sociala, etiska eller religiösa grunder, och kan omfatta företag eller branscher som till exempel ägnar sig åt vapentillverkning, alkoholproduktion eller aktiviteter som medför stora koldioxidutsläpp.
  • Inkludera. Investerare eller förvaltare kan välja att investera i vissa företag, sektorer och branscher som tar hänsyn till miljömässiga och sociala faktorer. Sektorer och företag som inkluderas är ofta inriktade på investeringar i lokala samhällen, mångfald och jämlikhet, grön teknik, ren energi, miljöansvar, rättigheter för arbetare och ansvarsfull bolagsstyrning.
  • Integrera. Investerare och förvaltare tar hänsyn till ansvarsfulla principer samtidigt som de beaktar traditionella ekonomiska faktorer. Integrering är den vanligaste och mest flexibla metoden med avseende på ansvarsfulla placeringar. Det går att integrera ansvarsfulla principer på alla nivåer i investeringsprocessen, inklusive valet av länder, sektorer, branscher och enskilda värdepapper.
  • Påverka. Investerare och förvaltare investerar för att skapa betydelsefulla och långvariga positiva effekter inom miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Dessa typer av investeringar kan ha för avsikt att förändra eller stödja förändring inom en rad olika områden, till exempel grön teknik, ren energi, sjukvård, tillgång till rent vatten, klimatpåverkan och koldioxidsnåla tekniker.

Som med alla investeringsstrategier finns det fallgropar att se upp för.

  • Potentiellt höga avgifter. Fonder eller börshandlade fonder som fokuserar på ansvarsfulla placeringar kan medföra högre avgifter än du förväntat dig.
  • För stor koncentration. Om du anammar en snävt fokuserad version av ansvarsfulla placeringar kan det innebära att du begränsar dina investeringsalternativ alltför mycket, vilket kan leda till en underdiversifierad portfölj med större risk.
  • Fel investeringsmetod. Med tanke på att investerare väljer ansvarsfulla placeringar av många olika anledningar måste du se till att du väljer en strategi eller fond som passar dig och dina värderingar – och dina långsiktiga investeringsmål.  

Vår metod när det gäller ansvarsfulla placeringar

Fisher Investments Nordens investeringsprocess har under årtionden tagit hänsyn till ansvarsfulla principer, och vår erfarenhet och expertis finns tillgänglig för våra kunder i Sverige. Vi har i många år hjälpt våra kunder att anpassa sina portföljer enligt socialt och miljömässigt ansvarsfulla principer, samtidigt som vi fokuserat på deras långsiktiga investeringsmål. Den här metoden har hjälpt tusentals investerare uppnå sina ekonomiska mål, samtidigt som de påverkat världen på ett positivt sätt.

Vårt moderbolag, Fisher Investments, anser att vår strategi kan hjälpa kunderna att nå sina investeringsmål utan att tumma på sina etiska principer. Sedan år 2014 samarbetar Fisher Investments med den FN-stödda organisationen Principles for Responsible Investing (PRI) som arbetar för att främja investeringsmetoder som tar hänsyn till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Fisher Investments deltar i många olika initiativ, bland annat FN:s Global Compact-projekt, Carbon Disclosure Project, Climate Action 100+ och Task Force on Climate-related Financial Disclosures.

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl är ett privat aktiebolag, bildat i Luxemburg (bolagsnummer: B228486), som står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”), och har sitt huvudkontor på K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg.

Detta dokument utgör Fisher Investments Nordens allmänna uppfattningar och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning, eller en återspegling av kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Norden ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan komma att ändras när som helst baserat på nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller marknadsprognos. Avsikten är snarare att tydliggöra en poäng. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs häri. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.