Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-07

AP6: Vd slutar på pensionsfonden med fokus på onoterat

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Karl Swartling lämnar vd-posten för den statliga
pensionsfonden Sjätte AP-fonden.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Vice vd Margareta Alestig Johnson tar över som tillfällig vd den 1 mars och en
rekryteringsprocess har inletts för att utse en ny vd för fonden.

Sjätte AP-fonden är en av fem AP-fonder som förvaltar det så kallade
buffertkapitalet i det svenska inkomstpensionssystemet, och är specialiserad
på att investera i onoterade tillgångar.

"Det har varit sju händelserika och mycket utvecklande år. När jag tillträdde
hade styrelsen beslutat om en ny övergripande strategi. Denna har genomförts
och en ny private equity-portfölj har byggts upp. AP6 levererar en mycket god
avkastning och har lyckats med att etablera samarbeten med flera av de
ledande aktörerna som investerar i onoterade bolag i Europa, liksom ett antal
aktörer i Nordamerika", säger Karl Swartling.

Enligt Sjätte AP-fondens hemsida förvaltar omkring 30 personer fonden, vars
fond- och direktinvesteringar uppgår till 500 stycken. Fonden förvaltar
totalt 31,6 miljarder kronor, varav 30 procent av det beloppet utgörs av
"likviditet". Nedbrutet på sektornivå är övriga dryga 22 miljarder fördelat
enligt nedan diagram. Siffrorna avser den senast offentliggjorda statistiken,
per den 31 december 2017.

(Källa: Sjätte AP-fonden)

"För mig och styrelsen har det varit en förmån att arbeta med Karl Swartling
som professionellt och framgångsrikt utvecklat AP6 inom ramen för den
långsiktiga strategin. Vi önskar honom all lycka till i hans nya uppdrag",
säger Sjätte AP-fondens ordförande Catrina Ingelstam.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som
är
frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och
framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall
markeras med "uppdragsartikel" under rubriken.

---------------------------------------
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt

Fonder Direkt