Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-21

Apikal Fastighetspartner: Apikal Fastighetspartner AB (publ); Delårsrapport 2019-09-30

Resultat och ställning, kvartal 3 2019

Resultatet efter finansiella poster under kvartalet uppgår till 1 362
(1 408) tkr. Rörelseresultatet under perioden uppgår till 1 318 (1
408) tkr.

Låneportföljen inklusive upplupna räntor uppgår vid periodens slut
till 808 800

(948 500) tkr.

Portföljen av marknadsnoterade obligationer, kapital- och
vinstandelslån, inklusive upplupna räntor uppgick vid periodens slut
till 884 826 (1 004 659) tkr.

Eget kapital uppgick vid periodens slut till 4 627 (5 028) tkr.

Utveckling av bolagets verksamhet, kvartal 3 2019

Under tredje kvartalet har Apikal Fastighetspartner AB ej emitterat
några vinstandelslån samtidigt som Apex 3 förfallit och återbetalat
100% av nominellt belopp till investerarna.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

Under kvartalet har en av Apikals låntagare på grund av försäljning av
fastighetsportfölj tvingats amortera sitt lån i förtid. Apikal har
efterföljande kvartal fört dialog med en ny potentiell låntagare av
snarlig karaktär och påbörjat en samtyckesövning med investerarna med
förhoppning om att kunna låna ut kapitalet under årets fjärde
kvartalet.

Kommande rapportdatum

Helårsrapport för 2019 publiceras 11 februari 2020

(För fullständig rapport, inklusive tabeller, se bifogad fil)

Martin Fredriksson, VD

Tel. 08-410 026 31

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/apikal-fastighetspartner/r/apikal-fastighetsp...
https://mb.cision.com/Main/15158/2969605/1148007.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.