Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-20

Apikal Fastighetspartner: Delårsrapport 2015-09-30

Resultat och ställning, kvartal 3 2015

* Resultatet efter finansiella poster under kvartalet uppgår till -100 (79)
tKr.

* Rörelseresultatet under perioden uppgår till -127 (79) tKr.

* Låneportföljen inklusive upplupna räntor uppgår vid periodens slut till 327
000 (96 000) tKr.

* Portföljen av marknadsnoterade obligtioner, kapital- och vinstandelslån,
inklusive upplupna räntor uppgick vid periodens slut till 329 169 (99 345)
tKr.

* Eget Kapital uppgick vid periodens slut till 2 420 (1 023) tKr.

Resultat och ställning, kvartal 1-3 2015

* Resultatet efter finansiella poster under kvartalet uppgår till 1 720 (-11)
tKr.

* Rörelseresultatet under perioden uppgår till 1 371 (-57) tKr.

* Låneportföljen inklusive upplupna räntor uppgår vid periodens slut till 327
000 (96 000) tKr.

* Portföljen av marknadsnoterade obligtioner, kapital- och vinstandelslån,
inklusive upplupna räntor uppgick vid periodens slut till 329 169 (99 345)
tKr.

* Eget Kapital uppgick vid periodens slut till 2 420 (1 023) tKr.

Utveckling av bolagets verksamhet, kvartal 3 2015

Kvartal 3 var en lugn period. Bolaget påbörjade en tilläggsemission av Apex 5.
Tilläggsesmissionen stängde efter kvartalets utgång.

Händelser efter kvartalets utgång

Utökningen av Apex 5 avslutades den 12 oktober med ett nominellt belopp på 37
mkr. Apex 5 uppgår därefter till totalt 137 mkr. Tillgängligt kapital lånades
omedelbart ut till en befintlig låntagare som ökade sitt lånade belopp.

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen

Bolaget förväntar sig att genomföra ytterligare en till två Apex under fjärde
kvartalet 2015. Målsättningen är att ha emissionerna stängda samt att
investerat kapital skall vara utlånat till ett eller flera fastighetsbolag
inom 1 månad efter startdag i respektive Apex. Möjlig låntagare namnges för
investerare i samband med stängning av emissionen.

Kommande rapportdatum

Årsredovisningen för helåret 2015 publiceras den 12 februari 2016.

(För fullständig rapport, inklusive tabeller, se bifogad fil)

Martin Fredriksson, VD

Tel. 08-121 32 917

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.