Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-07-24

Apikal Fastighetspartner: Finansiering av kommersiella fastigheter i Stockholm - nyutlåningen från Apex 1, 2 och 3 avslutad

Apikal har under de senaste veckorna finansierat en portfölj av kommersiella
fastigheter i Stockholmsområdet. Det rör sig om ett tjugotal underliggande
tillgångar med blandad användning inom kontor, lätt industri, logistik och
handel placerade i attraktiva tillväxtområden i Stockholms närförort (bl.a.
Veddesta, Vårberg, Traneberg, Västberga, Solna, Täby, Högdalen och
Rosersberg). Låntagaren är ett medelstort, växande fastighetsbolag med verk-
samheter inom bostadsförvaltning och bostadsutveckling utöver den aktuella
förvaltningen av kommersiella fastigheter. Låntagaren kommer att fortsätta
förvärva tillgångar till sin kommersiella portfölj och har flera
värdeskapande projekt igång för att stötta existerande hyresgästers
verksamhetsmål.

För Apikal representerar den aktuella transaktionen ytterligare ett attraktivt
lån till en fastighetsägare med en högkvalitativ tillgångsportfölj och
stabila hyresintäkter från fastigheter med god efterfrågan i bra lägen.
Portföljen är fullt uthyrd på marknadsmässiga hyresnivåer och bedöms ha god
förmåga att bära den aktuella belåningen. Hyresgästernas verksamhet är spridd
över ett stort antal affärsområden av olika karaktär, vilket ger
riskspridning för det aktuella lånet och till Apikals låneportfölj som
helhet.

“Vi har lagt ytterligare en finansiering till Apikals låneportfölj där vi
anser räntan stå i ett attraktivt förhållande till risken, och den absoluta
avkastningsnivån är i linje med våra mål för de så kallade
Apex-obligationerna. I det aktuella lånet har vi förmånen att arbeta med en
erkänt duktig spelare i den svenska kommersiella fastighetsmarknaden och vi
har fått goda säkerheter för det kapital vi ställt till låntagarens
förfogande.” säger Magnus Löfgren och Rickard Fischerström från Apikal
Fastighetspartner. “I och med den aktuella transaktionen har vi diversifierat
Apikals låneportfölj ytterligare genom att lånet har ett stort antal
underliggande tillgångar som säkerhet samt att dessa är av en annan karaktär
än de fastigheter Apex-obligationerna finansierat hittills”, fortsätter de.

Lånet är Apikals sjätte under 2014 och innebär att hela kapitalet i
Apex-obligationerna (Apex 1, 2 och 3) nu är utlånat. Apex-obligationerna
avslutar därmed sin nyutlåning. Som en konsekvens av detta har delar av
styrelsen i bolaget förändrats. Håkan Johanson, Rickard Fischerström, Magnus
Löfgren och Thomas Sipos har överlämnat sina styrelseposter till Thomas
Olsson och Jonas Wetterfors. Olof Gustafsson och Fredrik Langley kvarstår som
styrelseledamöter sedan tidigare.

Som meddelat idag per separat pressmeddelande är räntan på Apex 1 och
2-obligationerna för det andra kvartalet 2014 nu fastställd och utbetald.
Räntan för kvartalet är ca 1.6% för Apex 1 och ca 1.4% för Apex 2. Vi
hänvisar till det separata pressmeddelandet för ytterligare information.

För ytterligare infomation vänligen kontakta Rickard Fischerström, VD Tel.
08-121 32 917

Om Apikal Fastighetspartner

Apikal Fastighetspartner AB (publ.) tillhandahåller lånekapital för
fastighetstransaktioner i Norden. Huvudinriktningen är delfinansiering av
kommersiella fastigheter inom handel, kontor, lager&logistik, lätt industri
eller blandad användning. Utlåning kan även ske mot andra fastighetstyper.
Besök oss på vår hemsida www.apikalfastighetspartner.se

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.