Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-14

Apikal Fastighetspartner: Ränteinformation Q2 2017

Under Q2 2017 genomfördes en emission i Apex 8 med likviddag den 22
juni 2017.

Räntenivån på lånen netto till investerarna efter avgifter ligger i
det indikerade spannet om 5,75 - 6,75%, för Apex 1 - 8 och
säkerheterna är i enlighet med obligationsvillkoren (pantbrev,
aktiepant, garantier och andra riskreducerande villkor). Samtliga
finansierade fastigheter bedöms vara i gott skick och uthyrda till
starka hyresgäster med stabila underliggande verksamheter.

Ytterligare information om respektive lånetransaktion finns på
hemsidan - www.apikalfastighetspartner.se/nyheter - och har tidigare
kommunicerats via pressmeddelanden.

Apikals senaste kvartalsvisa ränteutbetalning, för Q1 2017, skedde
till innehavarna av Apex-obligationerna den 18 april 2017, via
Euroclear. Ränteutbetalning för Q2 kommer att betalas ut via
Euroclear senast 10 bankdagar efter kvartalets slut vilket innebär ej
senare än den 14:e juli 2017.

Information per obligation

Värdepapper Nominellt belopp Ränta Q2 2017 Ränta Q2 2017 % Portföljvärde 30.06.17

Apex 1 1 000 000 SEK 15 108 1,51 % 100%

Apex 2 500 000 SEK 7 556 1,51 % 100%

Apex 3 1 000 000 SEK 15 021 1,50 % 100%

Apex 4 1 000 000 SEK 15 002 1,50 % 100%

Apex 5 1 000 000 SEK 15 423 1,54 % 100%

Apex 6 250 000 SEK 3 772 1,51 % 100%

Apex 7 250 000 SEK 3 604 1,44 % 100%

Om ett förvärv av de obligationer som detta informationsmaterial
hänför sig till ("Obligationerna") och som utges av Apikal
Fastighetspartner AB (publ) ("Emittenten") är en lämplig respektive
passande investering måste alltid bedömas utifrån varje enskild
investerares egna förhållanden och detta informationsmaterial utgör
inte investeringsrådgivning, finansiell rådgivning eller annan
rådgivning till investerare. Investerarna måste därför själva bedöma
lämpligheten i att investera i Obligationerna ur deras eget
perspektiv alternativt rådgöra med sina professionella rådgivare. En
investering i Obligationerna är endast passande för investerare som
har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själv bedöma riskerna
hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för
investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med
Obligationernas exponering, löptid och andra egenskaper samt har den
finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med
investeringen. Investeringen i Obligationerna erbjuds av Apikal
Fastighetspartner AB (publ) och Emittenten tar inget ansvar för
värdeutvecklingen av Obligationerna och lämnar inga som helst
muntliga eller skriftliga, direkta eller indirekta garantier eller
åtaganden avseende det slutliga utfallet av en investering. En
investering i en Apex-obligation är föremål för de avgifter och
kostnader som beskrivs i marknadsföringsmaterialet och
obligationsvillkoren för Apex 1-6 och inkluderar en årlig
förvaltningsavgift om 1 %, ett arrangörsarvode, en
förmedlingsersättning samt avdrag för tillåtna kostnader enligt
obligationsvillkoren. Den ovan redovisad räntan är netto samtliga
dessa avgifter och kostnader.

För ytterligare information vänligen kontakta Martin Fredriksson, VD

Tel. 08-121 32 917

Om Apikal Fastighetspartner

Apikal Fastighetspartner AB (publ.) tillhandahåller lånekapital för
fastighetstransaktioner i Norden. Huvudinriktningen är
delfinansiering av kommersiella fastigheter inom handel, kontor,
lager & logistik, lätt industri eller blandad användning. Utlåning
kan även ske mot andra fastighetstyper. Besök oss på vår hemsida
www.apikalfastighetspartner.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/apikal-fastighetspartner/r/ranteinformation-q2...
http://mb.cision.com/Main/15158/2307620/700384.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.