Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-12-22

Apikal Fastighetspartner: Ränteinformation Q4 2014

Under Q4 2014 genomfördes en tilläggsemission i Apex 3. Vi håller också på att
stänga en fjärde emission benämnd Apex 4. Bolaget har tecknat 7 Iån vilket
innebar att allt kapital i Apex 1, Apex 2 och Apex 3 är utlånat. Räntenivån
på lånen netto till investerarna efter avgifter ligger i det indikerade
spannet om 6-8%, för Apex 1, Apex 2 och Apex 3, och säkerheterna är i
enlighet med obligationsvillkoren (pantbrev, aktiepant, garantier och andra
riskreducerande villkor och kovenanter). Samtliga finansierade fastigheter
bedöms vara i gott skick och uthyrda till starka hyresgäster med stabila
underliggande verksamheter.

Ytterligare information om respektive lånetransaktion finns på hemsidan –
www.apikalfastighetspartner.se/nyheter – och har tidigare kommunicerats via
pressmeddelanden.

Apikals senaste kvartalsvisa ränteutbetalning, för Q3 2014, skedde till
innehavarna av Apexobligationerna den 15 september, via Euroclear. Räntan för
Q4 2014 är 1.52% för Apex 1, 1.51% för Apex 2 och 1,45% för Apex 3. Räntan
kommer att betalas ut via Euroclear senast 10 bankdagar efter kvartalets slut
vilket innebär ej senare än den 20:e januari. För framtida kvartal räknar vi
med en ränta på ca 1,5 - 1.6% för var och en av Apex 1, Apex 2 och Apex
3-obligationerna, vilket motsvarar en årsränta på drygt 6% och en yield på
6,3%.

Information per obligation

(För tabell se bifogad fil)

Om ett förvärv av de obligationer som detta informationsmaterial hänför sig
till (”Obligationerna”) och som utges av Apikal Fastighetspartner AB (publ)
(”Emittenten”) är en lämplig respektive passande investering måste alltid
bedömas utifrån varje enskild investerares egna förhållanden och detta
informationsmaterial utgör inte investeringsrådgivning, finansiell rådgivning
eller annan rådgivning till investerare. Investerarna måste därför själva
bedöma lämpligheten i att investera i Obligationerna ur deras eget perspektiv
alternativt rådgöra med sina professionella rådgivare. En investering i
Obligationerna är endast passande för investerare som har tillräcklig
erfarenhet och kunskap för att själv bedöma riskerna hänförliga till
investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har
investeringsmål som stämmer med Obligationernas exponering, löptid och andra
egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är
förenade med investeringen. Investeringen i Obligationerna erbjuds av Apikal
Fastighetspartner AB (publ) och Emittenten tar inget ansvar för
värdeutvecklingen av Obligationerna och lämnar inga som helst muntliga eller
skriftliga, direkta eller indirekta garantier eller åtaganden avseende det
slutliga utfallet av en investering.

En investering i en Apex-obligation är föremål för de avgifter och kostnader
som beskrivs i marknadsföringsmaterialet och obligationsvillkoren för Apex 1,
Apex 2 respektive Apex 3 och inkluderar en årlig förvaltningsavgift om 1%,
ett arrangörsarvode, en förmedlingsersättning samt avdrag för tillåtna
kostnader enligt obligationsvillkoren. Den ovan redovisad räntan är netto
samtliga dessa avgifter och kostnader. Ingen ersättning relaterad till
portföljen har utgått till aktieägarna under kvartalet och ingen performance
fee har debiterats av Emittenten.

För ytterligare information vänligen kontakta Martin Fredriksson, VD

Tel. 08-121 32 917

Om Apikal Fastighetspartner

Apikal Fastighetspartner AB (publ.) tillhandahåller lånekapital för
fastighetstransaktioner i Norden. Huvudinriktningen är delfinansiering av
kommersiella fastigheter inom handel, kontor, lager&logistik, lätt industri
eller blandad användning. Utlåning kan även ske mot andra fastighetstyper.
Besök oss på vår hemsida www.apikalfastighetspartner.se

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.