Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-08

Apikal Fastighetspartner: Ränteinformation Q4 2018

Räntenivån på lånen till investerarna efter avgifter ligger i det
indikerade spannet om 5,00 - 6,75%, för Apex 2 - 10 och säkerheterna
är i enlighet med obligationsvillkoren (pantbrev, aktiepant,
garantier och andra riskreducerande villkor). Samtliga finansierade
fastigheter bedöms vara i gott skick och uthyrda till starka
hyresgäster med stabila underliggande verksamheter.

Apikals senaste kvartalsvisa ränteutbetalning, för Q3 2018, skedde
till innehavarna av Apex-obligationerna den 12:e oktober 2018, via
Euroclear. Ränteutbetalning för Q4 2018 kommer att betalas ut via
Euroclear senast 10 bankdagar efter kvartalets slut vilket innebär ej
senare än den 15:e januari 2019.

Information per obligation

Värdepapper Nominellt belopp Ränta Q4 2018 Ränta Q4 2018 % Portföljvärde 31.12.18

Apex 2 500 000 SEK 7 491 1,4982 % 100 %

Apex 3 1 000 000 SEK 15 029 1,5029 % 100 %

Apex 4 292 035 SEK 4 342 1,4868 % 100 %

Apex 5 1 000 000 SEK 15 163 1,5163 % 100 %

Apex 6 250 000 SEK 3 766 1,5064 % 100 %

Apex 7 250 000 SEK 3 628 1,4512 % 100 %

Apex 8 250 000 SEK 3 601 1,4404 % 100 %

Apex 9 250 000 SEK 3 201 1,2804 % 100 %

Apex 10 250 000 SEK 3 692 1,4768 % 100 %

Om ett förvärv av de obligationer som detta informationsmaterial
hänför sig till ("Obligationerna") och som utges av Apikal
Fastighetspartner AB (publ) ("Emittenten") är en lämplig respektive
passande investering måste alltid bedömas utifrån varje enskild
investerares egna förhållanden och detta informationsmaterial utgör
inte investeringsrådgivning, finansiell rådgivning eller annan
rådgivning till investerare. Investerarna måste därför själva bedöma
lämpligheten i att investera i Obligationerna ur deras eget
perspektiv alternativt rådgöra med sina professionella rådgivare. En
investering i Obligationerna är endast passande för investerare som
har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själv bedöma riskerna
hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för
investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med
Obligationernas exponering, löptid och andra egenskaper samt har den
finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med
investeringen. Investeringen i Obligationerna erbjuds av Apikal
Fastighetspartner AB (publ) och Emittenten tar inget ansvar för
värdeutvecklingen av Obligationerna och lämnar inga som helst
muntliga eller skriftliga, direkta eller indirekta garantier eller
åtaganden avseende det slutliga utfallet av en investering. En
investering i en Apex-obligation är föremål för de avgifter och
kostnader som beskrivs i marknadsföringsmaterialet och
obligationsvillkoren för Apex 2-10 och inkluderar en årlig
förvaltningsavgift om 1 %, ett arrangörsarvode, en
förmedlingsersättning samt avdrag för tillåtna kostnader enligt
obligationsvillkoren. Den ovan redovisad räntan är netto samtliga
dessa avgifter och kostnader.

För ytterligare information vänligen kontakta Martin Fredriksson, VD

Tel. 08-410 026 31

Om Apikal Fastighetspartner

Apikal Fastighetspartner AB (publ.) tillhandahåller lånekapital för
fastighetstransaktioner i Norden. Huvudinriktningen är
delfinansiering av kommersiella fastigheter inom handel, kontor,
lager & logistik, lätt industri eller blandad användning. Utlåning
kan även ske mot andra fastighetstyper. Besök oss på vår hemsida
www.apikalfastighetspartner.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/apikal-fastighetspartner/r/ranteinformation-q4...
https://mb.cision.com/Main/15158/2713677/973614.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.