Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-25

AppSpotr AB: Appspotr AB har återbetalat del av konvertibla låneavtal och förlängt kvarstående lån med nya villkor

De låneavtal avseende ett lån om 1 MSEK som Appspotr AB enligt
pressmeddelande från den 31 augusti 2018 ingått med Sonny Johansson
har betalats tillbaka med 0,5 MSEK (återbetalning till Sonny
Johansson) och låneavtalet med Modelio Equity AB avseende 1 MSEK har
omförhandlats. Modelio Equity AB har även tagit över resterande del
av (0,5 MSEK) Sonny Johanssons lån vilket löper vidare med de
omförhandlade villkor som gäller för Modelio Equity AB. De nya
villkoren beskrivs nedan.

Bakgrund
Den 31 augusti 2018 kommunicerade Appspotr AB att man tagit upp lån på
totalt 2 MSEK från Modelio Equity AB (1 MSEK) samt Sonny Johansson (1
MSEK). Lånen löper med 16% ränta till och med juni 2019. Långivarna
äger rätt att när som helst begära teckning av aktier i en riktad
emission genom kvittning av hela eller delar av skuldbeloppet till en
teckningskurs på 1,925 kr. I det fall Appspotrs aktiekurs uppgår till
3,85 kronor har Appspotr rätt att påkalla att kvittning av lånen ska
ske i en riktad nyemission där aktierna tecknas till en teckningskurs
på 1,925 kr.

Nya lånevillkor
Appspotr har efter förhandlingar med långivarna träffat en
överenskommelse som innebär att Appspotr ska betala tillbaka 0,5 MSEK
av lånet till Sonny Johansson inklusive upplupen ränta. Resterande
del av lånet, d.v.s. 0,5 MSEK har Sonny Johansson överlåtit till
Modelio Equity AB. Modelio Equity ABs totala lån till Appspotr är
därför numera totalt 1,5 MSEK, vilket ska ligga kvar som lån till
Appspotr.

I samband med återbetalningen till Sonny Johansson träder följande nya
villkor i kraft för det kvarvarande lånet till Modelio Equity AB.
Lånet löper med 16% i ränta och förfallodag är den 31 december 2019.
Långivaren äger rätt att när som helst begära teckning av aktier i en
riktad emission genom kvittning av hela eller delar av skuldbeloppet
till en teckningskurs på 1,10 kronor. I det fall Appspotrs aktiekurs
uppgår till 2,20 kronor har Appspotr rätt att påkalla att kvittning
av lånet ska ske i en riktad nyemission där aktierna tecknas till en
teckningskurs på 1,10 kronor.

Finansieringslösningen är framförhandlad med en gammal lånegivare som
är till nytta för bolaget. Styrelsen anser att den framförhandlade
finansieringslösningen sker på objektiva grunder och anser att
villkoren utifrån dagens börsklimat är marknadsmässiga.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Denna information är sådan information som Appspotr AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades för offentliggörande den 25 april 2019.

Om Appspotr

Appspotr är en koncern som dels tillhandahåller en plattform för att
bygga tjänster baserade på native appar och dels färdiga appkoncept
med tillhörande tilläggstjänster för olika branscher och vertikaler.
Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget
Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm. Det delägda
dotterbolaget Appspotr Asia har sitt säte i Hongkong.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/appspotr-ab/r/appspotr-ab-har-aterbetalat-del...
https://mb.cision.com/Main/15086/2796937/1031952.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.